Coaching

Mit takar a “coaching”, mint tevékenység?

A wikipédia szerint:

személyes segítő, fejlesztő tevékenység. A személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve ezzel a továbblendülést, az elakadások, problémák megoldását. Célja elsősorban az egészséges, de bizonyos nehézségekkel küzdő; vagy akár csak önmagukat egyes területeken fejleszteni kívánó embereknek való segítségnyújtás.


A coach a beszélgetések során nem ad közvetlen tanácsot. Kérdéseivel, alkalmazott technikáival segíti hozzá az ügyfelét a saját, személyére szabott, számára legmegfelelőbb válaszainak megtalálásához. A jelen megoldandó feladataira és a jövőben megvalósuló megoldásokra koncentrál.

Voltaképpen a coach = lelki-szellemi edző.

Több típusa is megkülönböztethető; itt most a teljesség igénye nélkül sorolom fel azokat a típusokat, melyekkel segíteni tudok:

Designgondolkodás alapú coaching

A megoldásokat nem az úgynevezett problématérben (a problémák között, a problémák kapcsán), hanem a megoldástérben (a lehetőségek terében) keresi.
A legkitűnőbb döntési módszer sem segít akkor, ha nincsenek jó választási lehetőségek. A megoldásközpontú gondolkodás zsákutcához vezet, ha a személy számára adott környezetben nem érhetők el azok a megoldások, amelyek valóban megszüntetnék a problémákat. Adódik olyan helyzet is, amikor egy jól bevált terv, vagy eszköz nem működik; vagy olyan új szituációba kerültünk, amelyben nincsenek jól működő terveink, eszközeink. Ilyenkor fel kell vennünk az ú.n. “design attitűdöt” (tervezői hozzáállást): professzionális tervezőként kell gondolkodnunk és helytállnunk.


A tervezői gondolkodásra alapozó vezetés és tanácsadás (designgondolkodás) nem is problémákról, hanem működési zavarokról beszél. A tervezői szemléletű tanácsadó működési zavar esetén a hagyományos megoldástéren túllépve a jóval bővebb Tervezői Térben kutat új, a megoldástérben még meg nem található, a felhasználó számára egyszerre vonzó és működőképes tervek után. A tervezői gondolkodásra épülő vezetés és tanácsadás egyedisége az új tervek felfedezésének módszertanában rejlik.

Life (életvezetési) coaching

A coachingnak ez a fajtája az értékek és jövőkép tisztázásáról és célok kitűzéséről szól, annak érdekében, hogy az adott személy kielégítő, sikeres és teljes életet éljen. A tanácsadó segít kliensének tisztázni, mit akar az élettől, majd támogatja és bátorítja a változási folyamat során. Az életvezetési coaching például karriercélokkal, pályaválasztással, munkahely-váltással, beilleszkedéssel összefüggő megoldásokra, feladatokra összpontosít.

Holisztikus coaching

A holisztikus coaching valamely, az életben ellátott szerepkörre, azaz a teljességre, a teljes emberre fókuszál.

Számomra ez a kép nagyon egyszerűen, mégis szemléletesen mutatja meg, hogy mi a célja “lelki edzői”, tanácsadói munkámnak: támogató kezet nyújtani bárkinek, aki az élet kötéltáncában elbizonytalanodott, vagy megingott és támaszt keres.

Ajale / Pixabay

Szeretettel várok mindenkit, aki kibillent az élet egyensúlyából!