Coaching

Mit takar a “coaching”, mint tevékenység?

A wikipédia szerint:

személyes segítő, fejlesztő tevékenység. A személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve ezzel a továbblendülést, az elakadások, problémák megoldását. Célja elsősorban az egészséges, de bizonyos nehézségekkel küzdő; vagy akár csak önmagukat egyes területeken fejleszteni kívánó embereknek való segítségnyújtás.

A coach a beszélgetések során nem ad közvetlen tanácsot. Kérdéseivel, alkalmazott technikáival segíti hozzá az ügyfelét a saját, személyére szabott, számára legmegfelelőbb válaszainak megtalálásához. A jelen megoldandó feladataira és a jövőben megvalósuló megoldásokra koncentrál.

Több típusa is megkülönböztethető; itt most a teljesség igénye nélkül sorolom fel azokat a típusokat, melyekkel segíteni tudok:

Designgondolkodás-alapú coaching

A megoldásokat nem az úgynevezett problématérben (a problémák között, a problémák kapcsán), hanem a megoldástérben (a lehetőségek terében) keresi.

Azonban a legkitűnőbb döntési módszer sem segít akkor, ha nincsenek jó választási lehetőségek. A megoldásközpontú gondolkodás bizonyosan zsákutcához vezet, ha például a problémamegoldó számára adott környezetben nem érhetők el azok a megoldások, amelyek valóban megszüntetnék a problémákat. Gyakran adódik olyan helyzet is, amikor egy jól bevált terv, vagy eszköz nem működik; ekkor új tervre vagy eszközre van szükség. Ha pedig egy olyan új szituációba kerültünk, amelyben nincsenek jól működő terveink, eszközeink, ebben az esetben fel kell vennünk az ú.n. “design attitűdöt” (tervezői hozzáállást): professzionális tervezőként kell gondolkodnunk és helytállnunk.

A tervezői gondolkodásra alapozó vezetés és tanácsadás (designgondolkodás) nem is problémákról, hanem működési zavarokról beszél. A tervezői szemléletű tanácsadó működési zavar esetén a hagyományos megoldástéren túllépve a jóval bővebb Tervezői Térben kutat új, a megoldástérben még meg nem található, a felhasználó számára egyszerre vonzó és működőképes tervek után. A tervezői gondolkodásra épülő vezetés és tanácsadás egyedisége az új tervek felfedezésének módszertanában rejlik.

Life (életvezetési) coaching

A coachingnak ez a fajtája az értékek és jövőkép tisztázásáról és célok kitűzéséről szól, annak érdekében, hogy az adott személy kielégítő, sikeres és teljes életet éljen. A tanácsadó segít kliensének tisztázni, mit akar az élettől, majd támogatja és bátorítja a változási folyamat során. Az életvezetési coaching például karriercélokkal, pályaválasztással, munkahely-váltással, beilleszkedéssel összefüggő megoldásokra, feladatokra összpontosít.

Holisztikus coaching

A holisztikus coaching valamely, az életben ellátott szerepkörre, azaz a teljességre, a teljes emberre fókuszál.

Voltaképpen a coach = lelki-szellemi edző.

Számomra ez a kép nagyon egyszerűen, mégis szemléletesen mutatja meg, hogy

mi a célja “lelki edzői”, tanácsadói munkámnak:

Ajale / Pixabay

támogató kezet nyújtani bárkinek, aki az élet kötéltáncában megingott, elbizonytalanodott, vagy támaszt keres.

Szeretettel várok mindenkit, aki kibillent az élet egyensúlyából!