Life és spirituális coaching a testi, lelki és szellemi EGÉSZségért

Enneagram Egyes – ismerkedj meg a Tökéletes típussal!

Az Enneagram rendszerének általános bemutatása után lássuk az egyes típusok részletes jellemzését! Kivel is kezdhetnénk mással, mint az Egyes típussal? 🙂

Az Egyes főbb jellemvonásai címszavakban:

Morcos szív.
 • Idealista: „helyesen akar élni; az igazságos és erkölcsös világ iránti vágy ösztönzi.
 • Perfekcionista: nehezére esik a tökéletlenség elfogadása – legyen szó akár saját magáról, akár másokról.
 • Igyekszik jó példával elöl járni, sokszor tehetséges vezető.
 • Szüntelenül törekszik a lelki-szellemi fejlődésre, és környezetét is erre ösztönzi.
 • Kerüli a harag, a düh érzését.

Hogyan alakul ki az Egyes típus?

Gyerekkorában szülei szinte folyamatosan elégedetlenek vele. Hiába teljesít a tőle elvárható szint felett, jó teljesítményét „természetesnek” tekintik, amiért „nem jár” dicséret. Azért teljesít jól, hogy kiérdemelje szülei szeretetét – akik valójában megfosztják gyermekkorától azzal, hogy azt üzenik neki: „Csak akkor vagy OK, ha tökéletes vagy!”

Szigorú bíró

Szülei túlzó elvárásai az évek során bevésődnek személyiségébe – azonban ezek nem valamiféle „objektív tökéletesség” elemei, hanem a számára fontos erények szubjektív meghatározása.

Gondolataiban állandó törvényszéki vádeljárás folyik. Ő saját maga (és mások) ügyésze, védője és bírája egyben. A belül civódó hangok – melyeknek forrása a rengeteg gyermekkori követelmény és elvárás – szüntelenül egymás szavába vágnak, összevesznek és kijavítják egymást.

Törekvés és csapda

Az Egyes életét a tökéletességre való törekvés uralja – és ez egyben a csapdája is.

Mivel egészen kicsi korától mintaszerű próbál lenni, így felnőttként felelősségteljes, kötelességtudó, sok esetben kényszeresen pontos. Nehezen hoz fontos döntést, hiszen ilyenkor hibázhat – amit semmiképpen nem akar. Komoly ember, ritkán tréfálkozik. Munkájában profi, hatékony és precíz; szigorú rendet tart maga körül, és mindig elvégzi a feladatát. Általában őszinte és tisztességes. Kikapcsolódást csak feladatai végeztével engedélyez magának – erre azonban ritkán kerül sor, hiszen mindig talál valami elvégezni valót.

Haragszik, mert a világ olyan tökéletlen, nem olyan, amilyennek „lennie kellene” – és még haragosabbá teszi az, amire saját magában bukkan: szégyenkezik saját haragja, és csalódott a önnön tökéletlensége miatt. Nagyon nehezen néz szembe ezzel a mélyen gyökerező agresszióval; legszívesebben el sem ismeri azt.

Kerüli, hogy teret engedjen dühének, mert maga az érzés is a tökéletlenség jelzője. Ez a fő dilemmája. Belül fortyog a méregtől, mert a világ oly átkozottul tökéletlen – kifelé azonban nem mutatja ezt agresszióként, mivel restelli haragját. „Tárgyszerűen” érvel akkor is, ha forr benne a düh; pl.: „Nem haragszom rád, pedig ezért és ezért jogosan haragudhatnék.”

A harag kimutatása ellen alkalmazott elhárító mechanizmusát reakciókontrollnak hívják. Ahelyett, hogy közvetlenül (kontroll nélkül, akár indulatból) reagálna, elméjében a másodperc tört része alatt cenzúra zajlik, ami eldönti, hogy mit és hogyan reagáljon.

A tény, hogy saját magának nem engedi meg a harag kimutatását, igen jelentős feszültséget okoz az Egyesnek. Könnyen válik két lábon járó gőzgéppé – és munkamániája révén igyekszik megszabadulni a belső indulatok által termelt energiafölöslegtől.

A kiegyensúlyozatlan Egyes

Legrosszabb formájában az Egyes gyakran visszataszító. Elítélő, merev, dogmatikus, kritikus, túlságosan komoly, aggályoskodó és kontrolláló.

Mivel azonosítja magát saját eszményképeivel, ettől arrogánssá és önteltté válik. Állandóan felemelt mutatóujjal magyaráz, az egész világot kritizálja.

Folyamatosan megfelelő kivetítési felületet keres negatív érzései és hangulatai számára. Ezt rendszerint közvetlen környezetében találja meg, akik sokszor úgy érzik, hogy még akkor is kritizál, ha egyetlen árva szót sem szól. Negatív energiákat áraszt magából.

Gyakran olyasvalakibe lesz szerelmes, akit „tökéletesnek” lát – azonban a rózsaszín köd elszálltával kritizálni kezdi a másikat, és szeretné megváltoztatni.

Nehezen felejt; megeshet, hogy haragtartó, és listát vezet (még ha csak gondolatban is) környezetének hibáiról. Megbocsátása ritkán feltétel nélküli: a másik félnek tettekkel kell bizonyítania „javulási” szándékát.

Gyakran azért nem jut előre, mert a régi hibákkal van elfoglalva. Nem tud fölöttük napirendre térni mindaddig, amíg nem tisztázta őket. Agresszív idealista és ideológus, aki megítéli a többieket, és azt követeli tőlük, hogy „javítsanak” magukon. Ugyanakkor megtagadja saját érzéseit, igényeit. Hajlamos a szélsőséges puritanizmusra, nehezére esik élvezni az életet.

Olykor belső felszültsége miatt kettős életvitelbe kezd. A széles nyilvánosság előtt erkölcsös, feddhetetlen módon viselkedik – azonban idegen környezetben, vagy titokban mindazt kiéli, amit korábban önmagának és másoknak megtiltott. A spiritualitás (ima, meditáció) segítsége nélkül kellemetlen méregzsákká, vagy erkölcstelenül élő erkölcsprédikátorrá válhat.

Megbékélés

Az Egyes kisgyermekkora óta együtt él saját fel nem ismert és elfojtott haragjával. Ha felfedezi ezt, előbb-utóbb annyira megelégeli, hogy megtanulja, miként bánjon vele. Ebben három dolog segítheti: a szeretet, az ima és a természet. Ezek nélkül aligha jut el a derűs lelki nyugalom és a türelem világába.

A segítő szó, amit meg kell hallania és el kell sajátítania a NÖVEKEDÉS. Az Egyesek szinte kivétel nélkül természetbarátok. Jót tesz nekik, ha növekedni látják a dolgokat. Ami növekszik, az még nem tökéletes. De már úton van. A tökéletes Istennek van türelme, és időt hagy nekünk a növekedésre. Az Egyes, aki időt hagy a növekedésre, részesévé válik az isteni békének.

Meg kell tanulnia
 • hogyan állítsa meg saját gondolati vádeljárását, és emlékeztesse magát arra, hogy saját szubjektív értékrendje nem az objektív igazság.
 • megnyugodni, hogy megtapasztalja és elfogadja önmaga, mások és a világ tökéletlenségét a szüntelen kritizálás és ítélkezés helyett.
 • észrevenni saját szemében a gerendát – MIELŐTT másokéban keresné a szálkát.
 • azt, hogy Rómába sok út vezet; nem csak egyetlen helyes út létezik.

Meg kell barátkoznia saját létező haragjával, és fel kell ismernie azt, mielőtt ítélkezne – különben családján, barátain, közvetlen környezetén éli ki azt.

Fel kell hagynia a „mindent vagy semmit” hozzáállással. El kell fogadnia, hogy tökéletességet nem képes megvalósítani, ezért rá van utalva embertársai türelmére.

A szándékoktól mentes, semmit megváltoztatni nem akaró meditáció, kontemplatív ima az, ami utat jelenthet számára ahhoz, hogy egyre inkább képessé váljon elfogadni önmagát és másokat.

A kiegyensúlyozott Egyes

Megtanulta „relativizálni” önmagát – így megszabadult hamis önképétől. Képes nevetni önmagán, mert belátja, hogy saját nézőpontja csak egy részét képezi a teljes képnek. Megbízható, tisztességes, őszinte, etikus, idealista, okos, produktív, rendszerető és fegyelmezett.

Értelmes, igazságos és kiegyensúlyozott – ezért jó tanító. Sportszerű akar lenni, ezért mindig megnézi a „másik oldalt” is. A kérdésekre végiggondolt, értelmes választ ad – hiszen véleménye keresztülment már a belső „törvényszék” bírálatán; végiggondolt minden „ha”-t és „de”-t. Ezért nagyon nehéz megcáfolni őt.

Legnagyobb erőssége az alaposság, az önvizsgálat lelkiismeretessége, valamint az arra való készség, hogy alávesse magát az önmagán végzett fáradságos munkának, és indítékai állandó vizsgálatának.

Életfeladata, hogy megtanulja olykor félretenni a kötelességet, a rendet és a világ jobbítását – és ehelyett képes legyen játszani, ünnepelni és élvezni az életet.

Típusának szellemi gyümölcse a derűs higgadtság. A bosszúság, mint korábban, ezután is benne rejlik, de nem kell már komolyan vennie.

Egyesnek lenni jó! Mert:

 • Megfontolt és felelősségteljes vagy; elkötelezed magad annak, amit csinálsz.
 • Keményen dolgozol azon, hogy a világ jobb hely legyen.
 • Fegyelmezettséged segítségével képes vagy nagy dolgokat elérni; a maximumot nyújtod, és képes vagy azt másokból is kihozni.
 • Képes vagy összerakni a tényeket, megérteni a dolgokat, és jó megoldásokat találni.
 • Nem ismered a megalkuvást, és etikusan viselkedsz.
 • Szülőként következetes és korrekt vagy, és gyermeke(i)det felelősségtudatra, becsületességre neveled.

Tanácsok a mindennapokhoz – Egyeseknek

Tégy jót önmagadnak!

 • Minden nap szánj időt kikapcsolódásra, lazításra – valami olyan tevékenységre, ami örömet okoz neked! Sétálj, kirándulj, sportolj, nézz meg egy jó filmet vagy színdarabot, csapj egy görbe estét a barátokkal, kertészkedj vagy barkácsolj – mindegy, csak élvezd, amit csinálsz.
 • Tanulj stresszoldást, meditációt, vagy járj el egy önsegítő csoportba.
 • Tudatosítsd magadban, hogy te mire vágysz igazán – és tanuld meg kérni is azt, akkor is, ha puszta hóbort!
  Mantra: „Ha valamire szükségem lesz, kérni fogom.”
 • Időnként kényeztesd magad. Vegyél magadnak egy süteményt vagy egy üveg finom bort, ülj be egy jó étterembe, vagy keress fel egy jó masszőrt.
 • Menj el szabadságra, és annak teljes idejére felejtsd el a munkádat!
  Mantra: „Lazítani és kikapcsolódni nem bűn.”

Ismerd fel és kezeld a helyén a dühödet!

 • Vedd észre, hogy szarkasztikus és cinikus megjegyzéseket teszel, amikor sértve vagy támadva érzed magad!
 • Tanuld meg elfogadni a dühöt, mint normális, és sok esetben hasznos emberi érzelmet! Segítség ehhez itt.
 • Vedd észre és fogadd el, hogy attól még szeretetre méltó maradsz, ha ki mered / tudod engedni a dühödet.
 • Vizsgáld meg alaposabban az érzéseidet – a düh néha csak palástolja a mélyben lévő bánatot, csalódottságot.
 • Tudatosítsd magadban, hogy az elfojtott düh súlyos betegségek forrása. Ha érzelmeid kifejezése nem tűnik helyesnek, először gyakorold ezt egy baráttal – de ne pusztítsd el önmagadat a haragod vég nélküli elfojtásával.
 • Vedd észre, hogy ha önmagadat (és másokat) szüntelenül irreális elvárások állandó nyomásának teszed ki, a helyzeted csak még rosszabbá válik!

Munkahely

 • Vedd szemügyre a munkádat. Azt csinálod, amire vágytál? Tényleg ez a neked megfelelő tevékenység?
 • Kérj meg másokat, hogy segítsenek – így csak a saját részedet kell elvégezned. Ha attól félsz, hogy nem lesz olyan jó, mintha te csináltad volna: keress egy másik Egyest. 🙂
 • Engedj valamennyit a tökéletességből! Kisebb, mellékesebb dolgokkal haladj gyorsabban – a tökéletes helyett érd be az „elég jó” eredménnyel. Így több időd marad a fontos dolgokra – vagy egyszerűen időben hazamehetsz.
 • Az esetleg elkövetett hibákon való rágódás helyett idézd fel azokat az eredményeidet, amikre a
  legbüszkébb vagy!
  Mantra: „A magam módján így is tökéletes vagyok.”
 • Ne feledd: egy-két hiba nem ok arra, hogy értéktelennek érezd magad.
Hüvelykujját büszkén felemelő, boldog, fiatal, barna hajú lány.

Emberi kapcsolatok

 • Tanuld meg megbocsátani önmagadnak és másoknak egyaránt az elkövetett hibákat!
  Mantra: „Én is hibázhatok – mások is hibázhatnak.”
 • Vedd észre, milyen nyers és durva vagy időnként, amivel bántasz másokat.
 • Kritizálás helyett inkább hallgass – vagy finoman közelítve, szeretettel és segítő szándékkal javítsd ki a hibákat.
 • Ne akard megváltoztatni az embereket! Tartsd tiszteletben mások életfelfogását, még akkor is, ha nem egyezik a tieddel.
  Mantra: „Nem szabad túl komolyan vennem magam.”
 • Légy nagylelkű: dicsérj és bátoríts másokat.
 • Ha van gyermeked, tudasd vele, hogy önmagáért szereted, nem azért, amit tesz; és engedd meg neki, hogy maga döntsön a dolgaiban. Így erősíted az önbecsülését.

Tanácsok a mindennapokhoz – az Egyesek környezetének

 • Vállalj el feladatokat a közös kötelezettségekből, és lelkiismeretesen végezd is el őket! Így nem fogja minden idejét felemészteni a kötelező feladatok teljesítése; és a mérgelődésétől is megóvod magad.
 • Becsüld meg a jól elvégzett munkáját: dicsérd meg őt érte, köszönd meg neki – ha munkahelyi főnöke vagy, jutalmazd meg valamilyen formában!
 • Mivel rendkívül szigorú önmagához, nyugtasd meg, hogy jól csinálja a dolgokat!
 • Légy vele tisztességes és figyelmes – ahogyan azt ő is teszi veled.
 • Kérj bocsánatot, ha megbántottad. Könnyebben megbocsát, ha kifejezed: rájöttél, hogy helytelen dolgot tettél.
 • Ha (mégis) mérgelődik, hallgasd végig – aztán segíts neki abban, hogy nevetni tudjon önmagán.
Munkahelyén jóízűen kacagó markáns, szakállas férfiember.
Nem szabad túl komolyan vennem magam!

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

2 hozzászólás “Enneagram Egyes – ismerkedj meg a Tökéletes típussal!”