Life és spirituális coaching a testi, lelki és szellemi EGÉSZségért

Enneagram Hármas – ismerkedj meg a Sikeres típussal!

Az Enneagram rendszerének általános bemutatása után hozom az egyes típusok részletes jellemzését. A következő típus, akivel megismerkedünk: a Hármas.

Főbb jellemvonások

 • energikus – ugyanakkor bizalmat ébresztő könnyedséget áraszt magából, aminek segítségével jó légkört tud teremteni maga körül
 • igyekvő, magabiztos és önálló: feladatait könnyedén, hatékonyan és hozzáértően oldja meg
 • gyakorlatias: mestere a személyes célok kitűzésének és azok elérésének
 • meggyőző, optimista kisugárzása révén képes mások lelkesítésére, ösztönzésére; segíti környezetét, hogy sikerre vigyék saját terveiket, elképzeléseiket.

Miért, hogyan alakul ki a Hármas típus?

Gyermekkorában nem önmagáért, belső értékeiért szerették; akkor kapott dicséretet és jutalmat, ha kiemelkedően teljesített, ha sikereket ért el. Gyakran megjelenése is vonzó: a szép és helyes „klassz csaj / srác” megtestesítője volt, akit mindenki így biztatott: „Képes vagy rá! Menni fog!”

Felnőttként igazán keményen tud dolgozni, képes teljes energiáját egy adott projektre szánni. Saját szakterületén kivételesen hozzáértő. Általában egy cég képviselőjeként, üzletkötőjeként, menedzsereként, stylist-jaként viszi sokra; azokon a területeken, melyek a médiával és a reklámmal kapcsolatosak. Született színész; némelyik Hármas a legkiválóbbak közé tartozik.

Gyakran vonzó sikerember, akik mosolyogva járja a világot, és látszólag mindent megszerez magának, amit akar. Valójában semmit sem „szerez meg” – igazából keményen megdolgozik saját sikeréért. Azonban hajlamos rá, hogy abszolút pozitívnak ítélje meg azokat a dolgokat, amelyekkel azonosult; így figyelmét elkerülik a projektek árnyoldalai.

A törekvés és csapda.

Az a vágy vezérli, hogy eredményes legyen, sikereket érjen el és elkerülje a kudarcot. Ezért a legtöbb Hármas optimistának, fiatalosnak, intelligensnek, dinamikusnak és sikeresnek látszik. Magamutogató teljesítményember, törekvő karrierista.

Energiáját sikereiből meríti, így az élete örökös konkurenciaharccá válik: minden a győzelemről vagy vereségről szól. Győzni akar – és ennek érdekében időnként minden egészséges határt átlép.Gondosan váltja valóra terveit – azonban erőfeszítéseit leplezi mások előtt; mivel arra törekszik, hogy úgy tűnjön: mindez könnyedén és lazán megy.

Mottói: „Akkor vagyok jó, ha győzök.” / „Produkálok, tehát vagyok.” / „Aki kellőképpen hajt, az előrejut.”

Ahogyan a Kettes bármit megtesz, ha úgy érzi, hogy szükség van rá – a Hármas a dicséretért tesz meg csaknem bármit. Sikerélményeiről gyakran és szívesen beszél. Még a Kettesnél is sokkal jobban függ mások reakcióitól. Egyszerűen nem lehet őt eleget dicsérni – ami azonban sajnos gyakran elmarad. Környezete olyan öntudatosnak és magabiztosnak érzékeli, hogy nem feltételezi róla: mindentől függetlenül rászorul az elismerésre.

A Hármasnak a legnehezebb saját érzéseinek a megtapasztalása. Mindenkori szerepeivel (vezető / munkatárs / feleség – háziasszony / anya / szerető) hamarabb boldogul, mint valódi énjével, amit valójában alig ismer. Szinte bármilyen „álarcot” képes felölteni, és szerepeit tökéletesen játszani.

Problémái akkor adódnak, ha egyszerre túl sok, különböző életstílust követő csoporthoz tartozik (csak egy példa: erősen fundamentalista keresztény közösség tagjaként jógázó életmód-csoportba jár). Ebben az esetben megtörténhet, hogy egyik pillanatról a másikra szerepet és imázst vált, amint átlépi a két életterület határát.

Álarcos alak - a Hármas sokszor szerepei mögé rejtőzik
Szerepek és hazugságok

Csapdája: a csalás, hazugság és hiúság

A Hármas a győzelem érdekében hajlik arra, hogy nagyvonalúan bánjon az igazsággal. Durva hazugsághoz ritkán folyamodik; inkább a nehezebben észrevehető kozmetikázáshoz, csúsztatáshoz, a problematikus árnyoldalak fölötti szándékos elsikláshoz, a kecsegtető előnyök túlhangsúlyozásához folyamodik.

Képes saját maga „legelszálltabb” túlértékelésére is. Mivel egoját rendkívül elkényeztették a korábbi sikerei, végül már ő maga is elhiszi, hogy bármi, amit tesz, jó és helyénvaló.

Hiúság alatt pedig azt értem, amikor a másodrangú külsőségek (csomagolás, öltözék, másokra gyakorolt benyomás) fontosabbá válnak számára a „lényegnél” (személy, valós érték, tartalom és igazság).

Elhárító mechanizmusa az önazonosítás. Ha fenyegetve érzi magát, teljesen feloldódik hivatásában, szerepeiben és projektjeiben – kritikát senkitől nem igazán fogad el. Ha hisz valamiben, azt gondolkozás nélkül teszi, teljesen figyelmen kívül hagyva az esetleges árnyoldalakat – mivel az „árnyék” egyszersmind „kudarc” is.

A kiegyensúlyozatlan Hármas

A Hármas a jóléti társadalom (és a fehér amerikai férfi) prototípusa. Aki a jóléti társadalmakban jól játssza a Hármas-játszmát, az előbb-utóbb felkapaszkodik a rendszer valamelyik csúcsára. Ez az egyik oka annak, hogy miért csalódunk olyan gyakran a „vezetőinkben”. Egyszer majd mindenki rádöbben arra, milyen felszínesen is zajlik ez az egész.

Richard Rohr: Enneagram

Az éretlen Hármas egész életében azzal foglalatoskodik, hogy fölfelé másszon a szamárlétrán, így ez élete EGYETLEN tartalmává válik. Nem vágyakozik a lelki-szellemi mélységekre. Mire való a mélység – ha a felszínesség is működik, és a csomagolás voltaképpen tartalom nélkül is eladható?…

Már az iskolában belőle lesz az iskola szószólója; majd később is rendkívül hatékonyan halad előre a maga választotta terület előrelépési lehetőségein. Vele szemben mindenki alacsonyabb rendűnek és bizonytalannak érzi magát, aki nem felel meg a Hármas–ideálnak; még akkor is, ha ösztönösen érzékeli: azért nincs minden teljesen rendben a Hármas körül sem.

A győzteseket csodálja, a veszteseket megveti.

A kiegyensúlyozatlan Hármas „hitvallása” valahogy így fogalmazható meg:

„Akinek nem sikerült bekerülnie az újkapitalizmus globális középosztályába, az alsóbbrendű erkölcsi vesztes. A szegények annyit sem érnek, hogy egyáltalán észrevegyük őket. Hiszen végül is ők maguk tehetnek a helyzetükről!”

Richard Rohr: Enneagram

Rendkívül pragmatikus: számára az igaz, ami működik. Az „objektív, vagy „végső” igazság kérdése még csak fel sem merül benne.

Emellett pestisként rettegi, kerüli és gyűlöli a vereséget. Számára elviselhetetlen, hogy szembenézzen a kudarccal, veszteséggel vagy csőddel. Több kidolgozott módszere is van rá, hogy kimossa magát vesztes pozíciójából:

 1. részgyőzelemmé tupírozza bukását
 2. másra hárítja a felelősséget
 3. elmenekül, majd új, sikerrel kecsegtető projektbe veti magát

Azonban elsősorban és mindenekelőtt saját magát csapja be. Emiatt hazugságai még önmaga számára is nagyon nehezen átláthatók. Legelőször ugyanis mindig saját magát győzi meg arról, hogy hazugsága – igaz. Ezért képes sugárzó és őszinte arccal a világ elé lépni, és azt fejtegetni, hogy valójában minden rendben van.

Megbékélés

A Hármas segítő szava a remény. Csak a felületes sikereken túlmutató remény képes őt abban segíteni és támogatni, hogy elmélyüljön, és beletörődjön pillanatnyi kudarcába.

Meg kell tanulnia
 • rátalálni saját érzéseire – mivel az érzések akadályozzák a szervezést és a hatékonyságot, a Hármas félreteszi érzelmeit, míg meg nem oldja feladatát. Azonban mivel mindig valamilyen projektet hajszol, belső világát valahol útközben elveszíti. Kimondottan fáradoznia kell azon, hogy ne hagyja elsorvadni saját érzéseit, és képessé váljon azonosítani őket.
 • egyedül lenni – egy csendes, félreeső helyen, ahol nincs nyilvános visszajelzés, taps és csodálat.
  A meditáció segítségével a mélységbe vezető út hosszú és fáradságos – és a Hármas eleinte a ebből is projektet csinál: sikeresen akar meditálni. 🙂 Eltart egy ideig, mire rájön: semmit nem „kell tennie”, semmit nem „kell átélni” vagy kontrollálni – a lényeg a puszta létezés. A belső út ugyan jövedelmező – de sok türelmet és elkötelezettséget követel.
 • búcsút venni a környezet tetszésnyilvánításaitól, és
 • felismerni, hogy nemcsak dicséret és elismerés, hanem igazi szeretet után is sóvárog. Hosszú időbe telhet, amíg a Hármas ráébred: a „nem megszolgált”, feltétel nélküli szeretet sokkal több, mint a kiharcolt elismerés.
 • a betegséget intő jelnek és a változás esélyének tekinteni. A betegség és az öregség gondolata és ténye a teljesítőképesség jelentős csökkenése miatt fenyegetően hat a Hármasra; nagyon nehezen engedi meg magának a teljes felépüléshez szükséges nyugalmat és pihenést.
 • megállni, és felhagyni a projekt-vadászattal – ehelyett olyan feladatokra rászánni magát, melyek elvégzéséhez türelmes, aprólékos munkára van szükség, és nem ígérnek gyors eredményeket.
 • fejleszteni a lelkiismeretét – nem szabad megengednie magának, hogy „apróságokban” eltérjen a valóságtól.
 • minden kritikában fellelni az igazság morzsáját.

Saját belső utazása, világának megtapasztalása során az elkendőzés törekvésének ellenállva szembe kell tudni néznie egész életének kisebb vagy nagyobb hazugságaival. Készen kell lennie arra, hogy szembesüljön saját, a mélyben rejtőző gyűlölködésével, unalmával és felszínességével. Kritikusan kell szemben állnia saját tiszteletlenségével és sikerorientáltságával. Saját árnyoldalait, kudarcait és vereségeit végigelemeznie és megemésztenie, ahelyett, hogy megfutamodna előlük.

Mivel a nyugati jóléti társadalmak számára a Hármas energiája „normálisnak” és „egészségesnek” minősül, ezt minden más típusnál nehezebb mindezt megtennie, mivel szinte semmiféle külső támogatást nem kap a befelé forduláshoz.

A kiegyensúlyozott Hármas

Azonban az érett Hármas az önismeret fájdalmas útjának végén rátalál az igazságra; szellemi gyümölcse az igazságosság és tisztesség.

Képessé válik egy hétköznapi beszélgetés során is felismerni, hogy a beszélő az igazságot mondja-e, vagy becsapja önmagát és másokat. Mindezt azonban ítéletalkotás nélkül teszi; mivel saját tapasztalatából jól ismeri az önbecsapás, és illúzióteremtés energetikáját és az átalakulás nehéz útját.

A kiegyensúlyozott Hármas nagyszerű képességeit arra használhatja, hogy kompetens és hatékony módon segítsen másokat, és ösztönözze őket arra, hogy saját lehetőségeiket felfedezzék. Képes elérni, hogy egy csoport vagy közösség értelmesen szerveződjön, a társadalom hazugságai feltárásra kerüljenek, és hogy az igazság hitelesen, korszerűen és hatékonyan álljon mindenki rendelkezésére.

Hármasnak lenni jó! Mert:

 • Optimista, barátságos és kezdeményező vagy.
 • Képes vagy ellátni a családodat.
 • Ha kudarc ér, hamar összeszeded magad, és azonnal hozzálátsz a következő feladathoz.
 • Hozzáértően és hatékonyan működteted a dolgokat, mert jól informált és naprakész vagy.
 • Remekül tudod motiválni, lelkesíteni a környezetedet (akár a családban – baráti társaságban, akár a munkahelyeden).

Tanácsok a mindennapokhoz – hármasoknak

Tégy jót önmagadnak!

 • Ismerd el önmagad előtt is eddigi eredményeidet – ez segít abban, hogy lassítani tudj, és elégedettebb légy.
 • Vedd észre, hogy azonnal a munkába menekülsz, mihelyt valami miatt szorongani kezdesz!
 • Tégy erőfeszítéseket annak érdekében, hogy tudatosítsd saját valódi szükségleteidet és céljaidat!
 • Tanulj meg különbséget tenni valódi érzéseid és azok között, amiket csak azért „húzol elő”, mert az adott helyzetben helyénvalónak tűnnek.
 • Ne félj a sebezhetőségtől! Legyen bátorságod kimutatni a fájdalmadat és a csalódottságodat is.
  Mantra: „Az érzéseim és az érzelmeim éppolyan értékesek, mint az eredményeim.”
 • A túlhajtott munka miatti stressz betegséghez vezethet – megelőzésképpen inkább minden nap szánj időt a pihenésre. Tanulj stresszoldó technikákat, meditálj! De sokat segít egy jó masszázs vagy szauna is.
 • Menj szabadságra – és MINDEN munkát hagyj otthon! Ehelyett hódolj kedvenc hobbidnak, lazíts, és élvezd a virágok illatát, a hűvös erdei szellőt vagy a tenger ringató hullámait.
  Mantra: „A leghasznosabb dolog, amit tehetek, hogy időt szakítok a pihenésre és a megújulásra.”

Munkahely

 • Fogadd el, hogy mások Hozzád képest „takaréklángon” égnek! Akár azért, mert kevesebb az energiájuk; akár azért, mert más dolgokat fontosabbnak tartanak a munkánál és / vagy karriernél.
 • Ne bosszankodj, ha a többiek nem bírják a tempódat, és esetleg hátráltatnak a munkában! Ha várnod kell, keress valami mást, amit megcsinálhatsz.
 • Tudasd munkatársaiddal, hogy méltányolod és elismered a közreműködésüket!
 • Ne dönts elhamarkodottan! Járd körül a problémát, és ne feledkezz meg az emberi tényezőkről sem!
 • Ha valaki Hozzád fordul a problémájával – NE akard megoldani helyette! Csak figyelj rá, anélkül, hogy tanácsot adnál neki. Talán csak arra vágyik, hogy valaki meghallgassa, és így képessé váljon megtalálni a jó megoldást.
 • Olyan pályát válassz, amit igazán magadhoz illőnek tartasz! A Hármas néha olyan munkát választ, ami nem igazán felel meg képességeinek, természetének, igényeinek – és így nem segíti belső fejlődésében.
  Mantra: „A magam mércéjével mérem magam.”

Emberi kapcsolatok

Baráti társaság sétál egy parkban
 • Heti időbeosztásod összeállításakor ne feledkezz meg családodról és barátaidról sem!
  Mantra: „Azért szeretnek, aki vagyok – nem azért, amit csinálok.”
 • Ne felejtsd el társad tudtára adni, hogy becsülöd őt! Sok Hármas úgy gondolja, hogy ő a fontosabb tag a kapcsolatban, mert olyan sokat dolgozik. Azonban a sok munka inkább kárára válik egy kapcsolatnak, mint előnyére…
 • Ha kritika ér, keresd meg a bírálatban az igazságot! Ez segít abban, hogy észrevedd a kellemetlen tulajdonságaidat. Például, hogy nem figyelsz partneredre, amikor neki szüksége lenne rá – miközben fordított esetben elvárod, hogy ő csupa fül legyen.
 • Vállalj valami önkéntes munkát, ahol csak azért dolgozol, mert adni jó!
 • Szülőként vedd észre, ha túlzottak az elvárásaid! A túl nagy nyomás érzelmi zavarokat okozhat gyermekedben.

Tanácsok a mindennapokhoz – a hármasok környezetének

Fiatal nő hüvelykujja felemelésével mutatja Hármas barátjának, hogy büszke rá.
 • Add tudtára, ha büszke vagy rá és az eredményeire! Ezt nem tudod túladagolni! 🙂
 • Ne zavard, ha dolgozik!
 • Segítsd, hogy a környezete békés és harmonikus maradjon.
 • Szüksége van őszinte visszajelzésekre – de ezek legyenek építő jellegűek. Az indokolatlan bírálat vagy ítélet ellenjavallt.
 • Ne terheld negatív érzelmekkel.
 • Mondd neki, hogy szeretsz vele lenni.