Life és spirituális coaching a testi, lelki és szellemi EGÉSZségért

Enneagram Hatos – ismerkedj meg a Lojális típussal!

Az Enneagram rendszerének általános bemutatása után hozom az egyes típusok részletes jellemzését. A következő típus, akivel megismerkedünk: a Hatos.

Főbb jellemvonások

 • együttműködő, segítőkész és megbízható – nagyon jó csapatjátékos.
 • gyakorlatias, előrelátó és gondoskodó – képes idejében felismerni egy projekt korábban végig nem gondolt buktatóit, fenyegető veszélyeit.
 • hűséges, melegszívű, mély érzésű barát – teljes mértékben azok mellett áll, akiket szeret.
 • szellemes, eredeti és szórakoztató – néha sajátos humorával tűnik ki a társaságból.

Miért, hogyan alakul ki a Hatos típus?

Önuralom nélküli, kiszámíthatatlan, erőszakoskodó vagy érzelmileg rideg szülők között nő fel. Nem tudja kiépíteni magában az ősbizalmat, mivel szülei olykor minden látszólagos ok nélkül megbüntetik vagy megverik. Meg kell tanulnia kiszimatolni a közelgő veszély legapróbb jeleit, hogy időben védekezni tudjon.

Életét törések sorozata kísérheti. Nem tudja befejezni tanulmányait, mert vizsgái előtt a kudarctól való bénító félelem keríti hatalmába. Vagy nem jut előre tanulmányaiban, mert szőrszálhasogatóan aprólékos módon fel akar oldani minden ellentmondást, amivel nyilvánvaló módon kudarcot vall.

Folyamatosan kétségek gyötrik önmaga felől – emiatt elővigyázatos, félénk és bizalmatlan. Mindig valamiféle veszélyt szimatol – ez egyaránt erőssége és gyengéje. Jól fejlett érzékkel „veszi, hogy mi van a levegőben” – csalhatatlan érzéke van a tisztázatlan, vagy gyanús momentumok iránt.

A Hatos típuson belül két „altípust” is meg kell különböztetnünk egymástól, melyek látszólag nagyon különböznek egymástól.

Fóbiás Hatos

Kisgyerekként az őt fenyegető veszélyekkel szemben megbízható védelmezőt és/vagy fedezéket igyekezett találni magának.

Valós önbizalmának hiánya miatt olyan „tekintélyeket” keres, akik híresek vagy hatalmuk van, így biztonság-érzetet tudnak nyújtani, és meg tudják mondani, mit kell tenni. „Kézzel fogható” intézményre (egyház / állam / párt / tudomány), vagy megbízható válaszokat ígérő könyvre (Biblia, Korán, jogi törvénykönyvek, „Mein Kampf”, „A tőke”) van szüksége ahhoz, hogy boldoguljon.

Óvatos, tétova és bizalmatlan. A veszélyt rendszerint kikerüli. Környezete számára könnyen kezelhető típus, mert inkább megkérdőjelezi saját magát, minthogy kiálljon önmagáért. Kerüli a helytelen viselkedést.

Kontrafóbiás Hatos

Kisgyerekként agresszivitással ment elébe az őt fenyegető erőszaknak.

Képes jelentős károkat okozni önmagának és másoknak egyaránt. Valósággal keresi a kockázatos helyzeteket: veszélyes sportokat űz, vagy radikális, erőszakos mozgalmakhoz vonzódik. Félelmeivel szemben az „előre menekülést” választja: szélsőséges tetteivel, felvett keménységgel, erővel és vakmerőséggel kompenzálja a cselekedeteinek motorját képező félelmet.

Valójában nincs tudatában az őt uraló félelemnek. Nincs szüksége ürügyre a felfortyanáshoz; kiabálhat, szitkozódhat, de akár tettlegességig is elmehet indulatai kifejezésében. Nem viseli el a kritikát, saját dolgait elkeseredetten és minden eszközzel védi. Ez olykor teljesen elfogadhatatlan viselkedéshez vezet.

A fóbiás Hatos látszólag félénk és biztatást vár – a kontrafóbiás Hatos viszont szembeszáll félelmeivel. Egy adott személy képes a mindenkori helyzettől függően hol az egyik, hol a másik módon reagálni!

A törekvés és a csapda.

Minden Hatos a biztonság után sóvárog; ennek igénye motiválja. Szereti a zárt, ortodox rendszereket; hajlik a tradicionalizmusra, de akár a fundamentalizmusra is. Nem akar átláthatatlan homállyal, szürke köddel bíbelődni – fekete-fehér világot szeretne; „írásba adott” igazságot. Saját véleményét „kikezdhetetlenné” igyekszik tenni, hogy ezáltal is bebiztosítsa önmagát – azonban törekvése rendszerint kudarcba fullad.

Pesszimista és tart a sikertől, így sokszor tudattalanul teremti meg azokat a helyzeteket, amelyekben végül veszít – mivel ha sikertelen, kisebb a veszélye annak hogy mások irigyeljék, vagy le akarják győzni. Emiatt gondosan kerüli a sikert, vagy mások kezére játssza azt.

Nagyon nehezen képes elfogadni a dicséretet, mert hátsó szándékot gyanít mögötte. Ha valaki „be akar vágódni” egy Hatosnál, dicséretét „konstruktív kritikába” kell beépítenie, hogy hihető legyen számára.

Csapdája a félelem és a biztonságra való törekvés.

A fóbiás Hatosnál ez gyávaság, kontrafóbiás Hatos esetében pedig vakmerőség formájában nyilvánul meg. Mindketten túlbecsülik a tekintélyt, de ugyanakkor bizalmatlanok is azzal szemben.

Elhárító mechanizmusa a projekció. Kimeríthetetlen fantáziával képes rettenetes képeket előre vetíteni; és általában a legrosszabbra számít. Önmagával szembeni bizalmatlansága oda vezet, hogy saját negatív motívumait a világba vetítve mindenkiről ellenségességet feltételez. Ez a séma vezet a klasszikus bűnbak-mechanizmushoz.

A kiegyensúlyozatlan Hatos

Keresi a hierarchiát, a tekintélyt és a biztonságot – kerüli a helytelen viselkedést. Kínosan ragaszkodik a normákhoz és szabályokhoz; elragadtatottan beszél a törvényről, és mindarról, ami azzal összefüggésben van. Sokszor olyan foglalkozást is választ magának, ami a törvényhez kapcsolódik: lehet a törvény védelmezője (bíró, államügyész, ügyvéd, detektív, rendőr) – de kontrafóbiás személyként lehet annak megszegője, bűnöző is.

Akár olyan fanatikusan tekintélyelvű személlyé is válhat, aki „megköveteli”, hogy a valóság úgy nézzen ki, ahogyan arra neki szüksége van – és ennek megvalósítása érdekében kész bármilyen „felülről jövő” parancsot teljesíteni (a diktatúrák elkötelezett kiszolgálói között számos Hatos típusú személyiséget találhatunk).

Nem a sikerért, hanem a túlélésért küzd – a siker számára csak újabb veszélyek forrása. Ahogyan az éretlen Hármas az „örök győztes” pozíciót keresi, úgy az éretlen Hatos az „örök vesztes” helyzetében érzi magát biztonságban. Ez a „vesztésvágy” akár beteges, mazochisztikus vonásokat is ölthet nála.

Bizalmatlansága miatt hajlamos mások részéről rossz szándékot feltételezni – még akkor is, ha erre nincs bizonyítéka – így saját üldözési mániájának áldozatává válik.

Megbékélés

A Hatos segítő szava a hit; ami itt most elsősorban az ember és Isten közötti bizalmi kapcsolatot jelenti. Isten hisz és bízik bennem – és éppen ez képezheti egészséges önbizalmam alapját: Ő reméli, hogy képessé válok viszonozni ezt a gesztusát.

A Hatos szellemi gyümölcse a bátorság. Válságos helyzetben bizonyos körülmények között mindenki másnál könnyebben legyőzi félelmeit, és váratlanul hősként emelkedik önmaga fölé.

Meg kell tanulnia

 • felszabadítani önmagát a külső tekintély állandó irányítása alól – hogy maga vállalja a felelősséget saját életéért és érzéseiért.
 • döntéseket hozni a „tekintélyek” megkérdezése és engedélye nélkül. Tekintélyes személyektől nemigen kap senki engedélyt arra, hogy bízzon önmagában, és önálló döntéseket hozzon – sokkal gyakoribb az a követelés, hogy „Nekünk engedelmeskedj – mi tudjuk, mi jó neked!”
 • szembenéznie félelmével, és a nevén nevezni azt – mert amit megnevezek, azt le is tudom győzni.
 • megszabadulni a nem bizonyított feltételezéseitől, melyek uralják az életét és az emberi kapcsolatait.
 • megszabadulni a spiritualitás / vallásosság kényszeresen szabályozott, kötött megnyilvánulásaitól – még akkor is, ha ezzel felmerül az esélye annak, hogy „hibát” követ el.
 • megerősítenie személyes istenhitét és önbizalmát egyaránt. Egy bensőséges, melegszívű kapcsolat kialakításáról van itt szó Istennel, amelyben az ember akár el is engedheti önmagát. Ebben segíthet, ha olyan kapcsolatokat, csoportot keres, ahol az emberek nem elvont elméleti eszmecserét folytatnak, hanem személyes érzéseiket, tapasztalásaikat osztják meg a többiekkel.
 • nevetni saját eltúlzott félelmein – mert ahol szívből nevetnek, ott nem képes sokáig megmaradni a félelem. Ez az oka annak, hogy a diktatúrák (melyek a félelem érzésére építenek) tartanak az őket leleplező szatírától, gúnytól, nevetéstől.

A kiegyensúlyozott Hatos

Kooperatív, megbízható, rendkívül jó csapatjátékos. A csoport, melynek tagja, bátran építhet felelősségvállalására, lojalitására és odaadására. Barátként melegszívű, mély érzésű; testestől-lelkestől áll azok mellett, akiket szeret.

Jól tudja ötvözni magában a hiteles hagyományok követését az új dolgok iránti nyitottsággal; és jó érzéke van ahhoz, hogy mi az, ami lehetséges – és mi az, ami nem. Ha új utak kitaposásáról, új határok meghúzásáról van szó, képes előrelátó és merész lenni; az elnyomottak ügyének bátor és szenvedélyes, hősies harcosa válhat belőle.

Hatosnak lenni jó! Mert:

 • Elkötelezett és hűséges vagy családod és barátaid irányába.
 • Keményen dolgozol, és megbízható vagy.
 • Képes vagy együttérezni másokkal.
 • Értelmes és gyors felfogású vagy.

Tanácsok a mindennapokhoz – Hatosoknak

Félelmek és aggodalmak

 • Figyeld meg a félelmeidet – anélkül, hogy bírálnád magadat miattuk.
 • Ha aggaszt valami, ellenőrizd a tényeket. Pl. ha félsz a repüléstől, nézz utána a statisztikákban, mekkora esély van napjainkban egy repülő-szerencsétlenségre.
 • Tanuld meg elviselni, hogy időnként átmenetileg döntésképtelen vagy; és tudd, hogy el fog múlni.
  Mantra: „Megtanulom, hogyan kell meglovagolni a hullámokat.”
 • Tanulj stresszoldást, légzési- és vizualizációs technikákat; meditálj. Képzelj magad elé egy békés, nyugodt tájat. Ha érzed, hogy a szorongás lassan ködössé teszi a látványt, vegyél egy mély lélegzetet és tisztítsd meg tőle a képet.
  Mantra: „Minden rendben van. Holnap is minden rendben lesz.”
 • Ne gondold azt, hogy a lazítás egyenlő a lustasággal!
 • Mozogd ki magadból a feszültségeket: sportolj, hajtsd ki magad – vagy legalább sétálj.

Erősítsd az önbizalmad!

 • Keresd olyan szavahihető emberek társaságát, akik elfogadnak és bátorítanak.
 • Vedd észre saját jó tulajdonságaidat, és hidd el, fogadd be a pozitív visszajelzéseket.
 • Soha ne felejtsd el, hogy képes vagy kezelni a félelmeidet és túljutni rajtuk. Tanuld meg, hogyan tudsz akkor is helyesen cselekedni, ha félsz.
  Mantra: „Erős vagyok. Nyugodt vagyok. Meg tudom csinálni.”
 • Jusson eszedbe, hogy csak akkor „helyes” egy megoldás, ha kielégít az, amit teszel.
 • Veregesd meg bátran a saját válladat! Ne várj örökké arra, hogy más dicsérjen meg.
 • Légy kedves önmagadhoz is, ne csak másokhoz!
 • Emlékeztesd magad, hogy olykor mindenki hibázik.
  Mantra: „A kockázat és a tévedés együtt jár az élettel.”

Kapcsolatok

 • Ha stressz ér, hajlamos vagy túlreagálni a dolgokat. Ne feledkezz meg róla, hogy ez a környezetedre is negatív hatást gyakorol!
 • Csak akkor adj, ha tényleg adni akarsz! Különben kimerülsz.
  Mantra: „Nem kell adnom ahhoz, hogy szeressenek.”
 • Ha nagyon piszkál egy gondolat, ellenőrizd le rákérdezéssel: „Amikor ezt mondtad, arra gondoltál, hogy…?”
 • Fogd fel humorosan a hiperéberségedet.

Munka és feladatok

 • Becsüld meg önmagadban, hogy keményen dolgozol! Arra figyelj, amiben jó vagy.
  Mantra: „Felkészültnek lenni azt jelenti, hogy bízom abban, amit a sors elém hoz.”
 • Ha egy feladat túl nagynak tűnik, oszd fel részekre, és egyszerre csak egy részlettel foglalkozz.
 • Ha úgy érzed, hogy túlhajtottad magad, és nyomaszt a rengeteg bevállalt feladat, bízd egy részüket másokra.
 • Légy türelmes, hagyd, hogy a többiek a saját tempójukban haladhassanak, ne a tiédben.

Tanácsok a mindennapokhoz – a Hatosok környezetének

 • Legyél egyenes és világos; mondd ki őszintén azt, amit gondolsz!
 • Figyelj rá, ha beszél hozzád.
 • Ne ítélkezz fölötte az aggodalmai miatt.
 • Vegyél részt a dolgaiban.
 • Nyugtasd meg, hogy minden rendben van közöttetek!
 • Nevess és tréfálkozz vele.
 • Finoman bátorítsd új dolgokra.
 • Ne reagáld túl, ha valamit túlreagál! 🙂