Life és spirituális coaching a testi, lelki és szellemi EGÉSZségért

Enneagram Négyes – ismerkedj meg a Művész típussal!

Az Enneagram rendszerének általános bemutatása után hozom az egyes típusok részletes jellemzését. A következő típus, akivel ismerkedünk: a Négyes.

Főbb jellemvonások

 • érzékeny, intuitív – nagy pontossággal hangolódik rá környezetének érzéseire és hangulatára; helyek és események légkörére.
 • önelemző – az álmok és tudattalan szimbólumok tartományában jobban érzi magát, mint a való világban. A szimbólumok segítik önmaga megtalálásában és kifejezésében.
 • jószívű, együttérző, támogató – érzékenysége és harmóniára törekvése révén megértően, lágyan fordul környezete felé.
 • kreatív, legtöbb esetben művészi tehetséggel bír. Képes akár táncban, zenében, festészetben, színjátszásban, írásban érzékletesen kifejezni önmagát, átadni tapasztalatait
 • kifinomult – tehetségét arra használja, hogy környezetében felébressze a szépség és harmónia iránti érzéket.

Miért, hogyan alakul ki a Négyes típus?

Gyermekkorában azt élte meg, hogy a világ elviselhetetlen és értelmetlen. Ehhez az érzéshez gyakran fájdalmas veszteségélmény társult, ami lehetett valóságos (szülő halála vagy válás; testvér születése és vele szemben előnyben részesítése; költözködés és az addigi kapcsolatok elveszítése), de az is előfordul, hogy „csak” az érzelmeiben élt meg valamilyen veszteséget.

Sok esetben hiányzik, vagy túl gyenge az életében a pozitív szerepmodell és a valódi szeretetforrás; így önmaga keresése során saját, belső világához fordul, és képzeletvilágában teremt újakat. Sóvárgása az elveszített szeretetre irányul; arra a napra vár, amikor az elképzelt nagy szeretet visszatér, és megváltja őt fájó hiányérzetétől.

Vesztesége miatti haragja néha olyan mély, hogy nem engedi a felszínre kerülni azt. Ehelyett önmaga ellen fordítja; úgy képzeli, hogy ő maga hibás abban, ha hiányt vagy elutasítást szenved, és ezért „rossznak” tartja magát. Rejtett szégyen vezérli, így önmagába zárva újra és újra megteremti azokat a helyzeteket, amelyben visszautasítják vagy elhagyják őt.

Tiszteli a nagy tekintélyű embereket: híres költőket, zenészeket, gurukat, akik valamilyen „mélységgel”, vagy „különlegességgel” bírnak. Számára csak a „belső tekintély”, a személyi hitelesség számít; a formális tekintély nem tesz rá benyomást. Csalhatatlan érzékkel bír az igazi, a valódi értékek iránt.

A törekvés és a csapda.

Életét a szépség és harmónia iránti sóvárgás határozza meg. Az a vágy vezérli, hogy tisztában legyen az érzéseivel, és elkerülje, hogy átlagosnak tűnjön. Esztétikai szempontból akar vonzó, különleges és kreatív lenni. Bizonyos esetekben akár ezoterikusnak, excentrikusnak, extravagánsnak vagy egzotikusnak tűnik fel mások szemében. Természetes érzéke van a szépség iránt; kifinomult stílusérzéke miatt sokan irigylik.

Lelkében egy gyermek küszködik saját kisebbrendűségi komplexusával: „Nem vagyok elég értékes ahhoz, hogy szeressenek. Feltűnőnek, különlegesnek kell lennem, hogy észrevegyenek, és ne hagyjanak el.”

Nem képes a szépséghibáktól és fogyatékosságoktól terhes jelenben élni. Gyűlöl mindent, ami ócska, konvencionális, prózai, átlagos, stílustalan és „normális”. Kerüli a szokványosat; megrémíti a gondolat, hogy olyan legyen, mint mások. Sokszor vegetáriánus, állatvédő, feminista, vagy excentrikus egészségtanok híve.

Mivel agresszióját rendszerint önmaga ellen fordítja, gyakran undorodik önmagától, saját testétől. Hajlamos túl kövérnek és csúnyának látni magát, gyakran válik az anorexia áldozatává.

Életenergiáját a Kettes és Hármas típusokhoz hasonlóan másoktól nyeri. Legfőbb kérdései így hangzanak: „Feltűnő vagyok? Észrevesztek? Mit gondoltok rólam?”

Mottója:

A világot a szépség fogja megmenteni.

Dosztojevszkij

Olykor valóságos műalkotásként alakítja életét. Esetlegesnek tűnő, ám valójában gondosan megtervezett módon hangolja össze öltözködését, otthona berendezését, hobbiját, barátait, szokásait. A kívülálló csak nagyon nehezen veszi észre a háttérben meghúzódó esztétikai szempontokat.

Csapdája a hitelesség, az irigység és a melankólia.

Görcsösen törekszik az eredetiségre – azonban minél inkább hajszolja azt, annál mesterkéltebbnek tűnik környezete számára.

Rögtön észreveszi, kinek van nála jobb stílusa, ízlése, több tehetsége, jobb ötletei, élesebb elméje. Látja, ki egyszerűbb, természetesebb, normálisabb és egészségesebb, mint ő. Irigysége kapcsolataiban a féltékenység formáját öltheti.

A mélabú, mint valamiféle „édes szomorúság” ködként ül az életén. Ahhoz, hogy boldog legyen, néha muszáj levertnek lennie és szenvednie… Minél nagyobb a világfájdalma, annál kreatívabbá válhat, mivel

Elhárító mechanizmusa a művészi szublimáció. Sok esetben lép művészi pályára. Értékeit közvetetten, szimbólumok, rituálék és dramatikus alakítások révén fejezik ki. Ez arra szolgál, hogy enyhítse gyászának fájdalmát és az elutasítástól való félelmet. Otthonosabban érzi magát saját művészetében, mint más emberek életében. Emiatt a szeretet valódi képességét meg kell tanulnia.

A kiegyensúlyozatlan Négyes

Az éretlen Négyes szeret feltűnően, „őrülten” öltözködni; melankóliáját a fekete és lila színek iránti vonzalmával reprezentálja. Stílusa, „spontaneitása” valamelyest mesterkélt. Míg a világnak azt mondja „Csak gyorsan magamra kaptam pár holmit”- valójában gondosan összeválogatott darabokat vett magára. A fazonokat és színeket célzottan kombinálja – vagy épp direkt nem kombinálja, hogy kitűnjön mások közül. Inkább meghal, mintsem hogy beérje olcsó konfekció-áruval, amit ezrek viselnek.

A botrányos viselkedés sajátos vonzerővel bír számára. Az a véleménye, hogy nem érvényesek rá a társadalmi normák. Belső szenvedése miatt idegennek és kívülállónak érzi magát a világban; és mint ilyen, jogot formál arra, hogy maga állapítsa meg saját normáit. Élvezi, hogy külsőségeiben „másmilyen”, hogy nem olyan alkalmazkodó, mint bárki más.

Sok esetben elitista: rendkívüli mércének próbál megfelelni, és a kudarcot saját fogyatékosságának tudja be. Hajlik a nagyképűsködésre és sznobizmusra; jobban szereti a rituálét, mint a valóságot.

A melankólia belső gazdagsága vonzóbbnak tűnhet számára annál, mint amit mások „boldogságnak” neveznek; mivel az véget vethetne annak az „édes szomorúságnak”, amire a Négyesnek önazonosság-érzéséhez szüksége van. Depresszivitása különbözik a többi típus által megélt szomorúságtól, ugyanis a saját szenvedés egyedüliségének és nagyságának érzése, valamint a segítség visszautasítása társul hozzá.

Görcsösen kapaszkodik abba, amit elveszített, mert a vágyakozás, sóvárgás valami vagy valaki után fontosabb számára, mint a birtoklás. Amint vágyának tárgya elérhetővé válik számára, rendszerint kiábrándul belőle; emiatt aztán igen bonyolult szerelmi partner tud lenni.

Párkapcsolat

Amint egy párkapcsolat megvalósul az életében, társában rögtön kivetnivaló(ka)t talál, amit szemére is hány – így partnere hamarosan torkig lesz örökös nyavalygásával, és elhagyja őt. Ha netán mégsem teszi, folyamatosan a csábítás és az elutasítás hideg-meleg zuhanyának lesz kitéve: amikor elhúzódik Négyes társától, az minden eszközzel visszacsalogatja; de amint újra közeledik hozzá, az éretlen Négyes azonnal tartózkodóvá, elhúzódóvá válik. Végletes helyzetekben ehhez drámai jelenetek, öngyilkossággal való fenyegetőzés is társulhat – azonban amint a partner újra rendelkezésre áll, ismét rivaldafénybe kerülnek hibái és hiányosságai. Olyan ez, mint egy betanult tánc: ha közeledsz, én hátralépek – ha távolodsz, feléd lépek.

A kiegyensúlyozatlan Négyes meg van győződve arról, hogy: „Ha valaki valóban meglátná, hogy milyen vagyok, nem bírná ki a látványt.”. Mivel feltűnő viselkedése révén tesz szert státusára, társadalmi szerepére, baráti körére és mások csodálatára, nem akarja „elrontani” ezt a játékot. Minden más típusnál konokabbul ellenáll a változásnak.

Megbékélés

Bármi történjen is, egy nap szembesülni kényszerül saját játszmájának sötét oldalával. Ráébred, hogy akadályozza őt abban, hogy valóban szeressen; és rádöbben saját önzésére. Azonban igen sokáig tart, míg fel tudja adni helytelen önképét.

Olyan barátokra és partnerekre van szüksége, akik kitartanak mellette anélkül, hogy engednék magukat bevonni a Négyes hangulatingadozásaiba. Szüksége van a magát nem zavartató hűség megtapasztalására.

A Négyes segítő szava az eredetiség. Ha el tudja fogadni, hogy „Istenben” él, és „Isten él őbenne”, lelke eléri a sóvárgott nyugalmat és kiegyensúlyozottságot.

Meg kell tanulnia
 • hogy egészséges realizmust fejlesszen ki magában, és vágyai elérhető célokra irányuljanak.
 • figyelmét a jelenre fókuszálni, hogy ne kószáljon el állandóan a múlt és a jövő felé.
 • hogy nem szükséges folyamatosan szélsőséges érzelmeket megtapasztalnia; néha elég csak egy kevés öröm vagy bánat is.
 • hogy a valóság talaján maradjon; emlékeit ne „kozmetikázza”.
 • hogy elfogadja a valóságot – akkor is, ha az csúf és szennyes. Ebben segíti, ha kiáll a béke és a társadalmi igazságosság ügye/i mellett; mivel így foglalkoznia kell a világ nem kozmetikázható, rút valóságával is.
 • szembenézni élete valós veszteségeivel. Fel kell hagynia azzal, hogy füstölővel kendőzze el mások iránt érzett dühét. Meg kell tanulnia valóban elgyászolnia veszteségeit, hogy ne akadályozza tovább saját lelki szabadságát.
 • szembenézni saját sznobizmusával és elitizmusával. Ahelyett, hogy másokhoz hasonlítgatná magát, tudja hálás szívvel tudomásul venni saját belső értékeit, hogy megoszthassa azokat másokkal.

Mindehhez szervezett közösségre van szükségük, akik nem hagyják magukat a Négyes által manipulálni, hanem objektívek maradnak, és valódi közléseket követelnek.

Az érett Négyes

Ha fegyelmezi magát, és egyensúlyba hozza érzelmi életét, jelentős benyomást keltő személyiséggé válhat. Az önfegyelem az, ami a „meg nem értett zsenit” az igazi művésztől megkülönbözteti.

Szellemi gyümölcse a kiegyensúlyozottság. Mivel nagyjából 25 éves korára csaknem minden érzelmi tapasztalást és árnyalatot átél, mindenki másnál jobban érti az emberi lelket, annak minden szakadékával együtt.

Képessé válik arra, hogy megálmodott belső drámái helyett finom érzékkel forduljon a való élet felé. Olyan érzelmi mélységekre képes, melyek a többi típus elől elzártak. Mindenki másnál jobban képes megérteni és segíteni a lelki ínségtől szenvedőket. Nem retten vissza mások súlyos, bonyolult vagy homályos érzéseitől, mivel ezeket már ő maga is átélte.

Igazi műalkotásokat hozhat létre, ha a szépség és a valóban fájdalmas érzelmek iránti érzékére összpontosít; mert ebben az esetben képességei többé már nem a magamutogatást szolgálják, hanem valami általános érvényűt fejeznek ki.

A Négyesek nélkül a világ művészete és költészete sokat veszítene. Ha megtanulja azt, hogyan legyen adottságaival mások javára, akkor nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a világot valóban „a szépség váltsa meg”.

Négyesnek lenni jó!

 • Képes vagy mélyen megélni az érzéseket, és értelmet találni az életben.
 • Könnyen ráhangolódsz mások érzéseire, barátaidnak biztos támasza vagy.
 • Képes vagy közeli, meghitt kapcsolatokat kiépíteni másokkal.
 • Meg tudod csodálni mindazt, ami nemes, igaz és szép az életben.
 • Kreatív, intuitív és humoros vagy.
 • Egyéniség vagy – és mások is annak látnak.
 • Kifinomult szépérzékkel rendelkezel.
 • Szülőként saját képességeinek megfelelően segíted gyermekedet; segíted kibontakoztatni kreativitását és eredetiségét.

Tanácsok a mindennapokhoz – Négyeseknek

Erősítsd önbecsülésedet!

 • Légy büszke különleges adottságaidra, tehetségedre, eredményeidre!
 • Valósítsd meg gyerekkori vágyaidat! Bánj magaddal megértően és szeretettel.
 • Gyakorold az önfegyelmet, és értékeld a jelen pillanatot.
  Mantra: „A szívem mélyén tudom, hogy minden úgy jó, ahogy van.”
 • Mindennapi teendőidet kreatívan és játékosan végezd.
 • Találj olyan kreatív elfoglaltságot, ami a legjobbat hozza ki belőled. Még jobb, ha ez válik a megélhetési forrásoddá. De ha ez nem sikerül, akkor is szoríts helyet a hétköznapokban a hobbidnak.
 • Figyeld meg, mit irigyelsz vagy csodálsz másokban – és fejleszd azt ki magadban!
  Mantra: „A magam módján szép vagyok, tehetséges és szeretetre méltó – ezért hát nincs miért fényeznem magam.”

Emberi kapcsolatok

 • Egyenesen és határozottan mondd meg, mit akarsz és mit nem.
  Mantra: „Magamhoz is tudok ugyanolyan kedves lenni, mint a legjobb barátomhoz.”
 • Ne reagálj szélsőségesen! Ha megbántva érzed magad, gondold végig, vajon szándékosan bántottak-e, vagy Te értelmezed így a történteket?
 • Legyen több barátod, akire számíthatsz! Ne egyvalakihez hordd a lelki szennyesedet.
 • Ne bújj el a kapcsolataidból adódó nehézségek elől – inkább igyekezz megoldani azokat. Maradj objektív; ne akarj az érzelmeiddel uralkodni a másikon.
 • Vedd észre magadon „a szomszéd kertje mindig zöldebb…” mentalitást.

Indulatok és érzelmek

 • Írd le érzéseidet nyersen, őszintén egy képzeletbeli levélben vagy naplóban.
 • Ha nehéz uralkodnod egy érzelmi reakciódon, próbáld meg kívülállóként, külső megfigyelőként szemlélni az eseményeket.
 • Vedd észre, ha aránytalanul felnagyítod az érzelmeid erejét! Ilyenkor képzelj magad elé egy „érzelemerősség” tárcsát, melyet szép fokozatosan egyre lejjebb csavarsz.
 • Ha fáj, emlékeztesd magad: ez is ELMÚLIK.
  Mantra: „Minden nap értékes a maga tökéletlenségével együtt.”

Kerüld el a depressziót

 • Amennyire megy, szállj szembe azzal, aki felizgatott. Így az indulataid nem fordulnak ellened.
 • Menj ki a szabadba; mozogj!
  Mantra: Lazítok, és élvezem a pillanatot.”
 • Tudatosan keresd és találd meg a szépet és az örömet az egyszerű dolgokban: alvásban, evésben, testmozgásban, munkában, természetben.
  Mantra: „Otthon érzem magam a testemben, a világban és az Univerzumban.”
 • Ne szégyelld meggyászolni a veszteségeidet. Ha szükségét érzed, kérd szakember segítségét.
 • Ápold kapcsolataidat családoddal, barátaiddal; becsüld meg, hogy vannak!
 • Írj hála-listát azokról a dolgokról, amit megköszönnél a Sorsnak.

Tanácsok a mindennapokhoz – a Négyesek környezetének

 • Ne sajnáld tőle a bókokat – sokat jelentenek neki!
 • Segítsd, hogy képes legyen becsülni és szeretni önmagát.
 • Értékeld megérzéseit! Sokszor nem tudja, miért tudja, amit tud – mégis lehet igaza.
 • Ha szomorúnak látod, puhatold ki, vágyik-e vigaszra. Lehet, hogy igen! 🙂
 • Ne vágd a fejéhez, hogy túlérzékeny és túlreagálja a dolgokat. Ezzel csak rontasz a helyzeten.
Anestiev / Pixabay

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

2 hozzászólás “Enneagram Négyes – ismerkedj meg a Művész típussal!”