Life és spirituális coaching a testi, lelki és szellemi EGÉSZségért

Enneagram Ötös – ismerkedj meg a Megfigyelő típussal!

Az Enneagram rendszerének általános bemutatása után hozom az egyes típusok részletes jellemzését. A következő típus, akivel ismerkedünk: az Ötös.

Főbb jellemvonások

 • jó hallgatóság – mert nagyon odafigyel a másikra.
 • érzékeny és befogadó – nyitott és fogékony az új tények és benyomások iránt.
 • elemző – örök kérdező, kutató tudós. Célja, hogy a dolgokat a részletekig menően feltárja.
 • kitartó és állhatatos – gyakran új eszmék felfedezője, új dolgok feltalálója.
 • józan és objektív megfigyelő – segíteni tud másoknak is az objektívebb látásmód elsajátításában.

Miért, hogyan alakul ki az Ötös típus?

Elsődleges tapasztalása az üresség egyfajta formája; esetleg már születése előtt azt éli meg: „Nem vagyok kívánatos.” (Ennek tipikus esete, amikor a szülők fiút várnak, de a magzat lány; vagy fordítva.) Gyakran nem kapta meg azt, amire valójában szüksége lett volna. Korán hozzá kellett szoknia ahhoz, hogy kevéssel is beérje.

Előfordulhat, hogy valamelyik vagy mindkét szülője fizikai vagy pszichikai értelemben tolakodó volt; esetleg nagyon szűkös helyen volt kénytelen felnőni, így belső világa képezi az egyetlen szabad teret, amelyben zavartalanul mozoghat. De az is lehet, hogy gyerekkorában kevés gyöngédségben és közelségben van része, így fejletlen marad érzelmei kifejezésének képessége.

Szakadéknyi ürességet érez magában. A biztonság hiánya, az otthontalanság és a magány érzése oda vezethet, hogy önmagába „bújik vissza”, mint az állat, ami veszély esetén halottnak tetteti magát.

Zárt és védett privát szférára van szüksége, ahol észrevétlen maradhat, és azt gondolhatja: „Az én házam az én váram.” Általában introvertált; született remete, szobatudós, könyvtáros vagy bogaras ezermester.

A törekvés és a csapda.

Az Ötös minden energiáját arra összpontosítja, hogy mindent lásson, halljon, mindenből részesüljön – és mindezeket meg is tartja magában. Az a vágy vezérli, hogy mindent tudjon és értsen, önellátó legyen, és elkerülje, hogy butának tűnjön.

Kerüli az ürességet. Bár a kívülállók többnyire titokzatosnak és „mélynek” tartják őt, rendszerint attól retteg, hogy nem elég értékes, és nem tudott magában elég „valódi” gazdagságot felhalmozni. Számos tettének valós ösztönzője az ürességtől való félelem.

Valójában intenzív érzelmi élete van; ám úgy tűnik, mintha érzései az események pillanatában blokkoltak lennének, és mindig csak az események után kullognának. Ennek oka, hogy leginkább a fejében él. Először szemmel, füllel, aggyal regisztrálja a történéseket, miközben képes objektíven szemlélni azokat. Mikor magára marad, elkezdi a dolgokat kiértékelni – még mindig racionálisan. Érzéseit is rendbe rakja, mintegy „sorba állítja”– így tud lassanként hozzájuk férni.

Távolságtartó –

Igyekszik nem belekeveredni az érzések és események forgatagába. Fontos számára, hogy – legalábbis kívülről – megőrizze nyugalmát és kontroll alatt tartsa érzéseit; ezért gyakran nehezére esik kimutatnia azokat.

Mielőtt cselekedne, gondolkozik. Minden tetszik neki, amiben a megfigyelő szerepét játszhatja; szeret „üveg mögé” húzódni, és mikroszkópon, fényképezőgépen vagy teleszkópon át nézni a dolgokat.

A Négyeshez hasonlóan gyakran közelebb érzi magát azokhoz, akik távol vannak. A jelen lévő barát és/vagy társ felé inkább apró gesztusok formájában fejezi ki érzéseit, törődését – így előfordulhat, hogy környezetének az az érzése támad, hogy nem érdeklődik irántuk.

A sok embert és/vagy nagy közelséget fárasztónak és megerőltetőnek éli meg; emiatt szüksége van privát területre és időre, hogy egyedül legyen és feltöltődjön. Saját területét és idejét féltékenyen védelmezi. A szülői szerep igen nehéz számára, mivel a gyerekek szakadatlanul követelik szüleik idejét, terét és energiáját. Az Ötösnek riasztó a gondolat, hogy a „kis bestiák” folyamatosan ott száguldoznak a lakásában, és szüntelenül akarnak tőle valamit. Gyűlöli a tolakodást és a tolakodó embereket.

Többnyire kerül mindent, ami felhívhatná rá a figyelmet. Kialakíthat egy viselkedési sémát, ami az „eltérítést” szolgálja: „Hogyan viselkedjem úgy, hogy minél kevesebben vegyenek észre és/vagy akarjanak tőlem valamit?” Amint az az érzése támad, hogy valaki „ki akarja lesni” őt, nagy ügyességről tesz bizonyságot abban, hogy elterelje magáról a figyelmet, és megközelíthetetlenné válik. Nem akarja kiszolgáltatni magát és kimutatni legbelső valóságát – ugyanakkor nem kerüli el a figyelmét semmi, amit mások elárulnak magukról.

Mottója:

„A tudás hatalom.”

„Gondolkodom, tehát vagyok.”

Csapdája a kapzsiság és a fukarság.

Hajlamos rá, hogy kuporgassa megszerezett szellemi és anyagi javait. Mindenekelőtt önmagával fukarkodik. Fél attól, hogy akár csak a kisujját odanyújtsa bárkinek, mivel akkor a másik az egész karját is akarhatja. Fél, hogy elveszíti önmagát, ha odaad magából valamit. Biztonságot jelent számára az, amit birtokol – de nem élvezi az életet.

Elhárító mechanizmusa a visszavonulás.

Az Ötös semmi mástól nem fél annyira, mint az érzelmi elköteleződéstől. Minél éretlenebb, annál inkább irtózik az érzésektől, a szextől, és az olyan kapcsolatoktól, melyek bármiféle „függőséghez” vezethetnek. Visszavonul az érzéseitől, lemond róluk, mert nem képes és nem akarja megélni őket.

Visszavonul saját elefántcsont-tornyába a világ elől is. Bár elbűvölik az Univerzumot vagy az emberi lelket értelmező szellemi rendszerek, mint például Einstein relativitás-elmélete, a kvantumfizika, a pszichoanalitikus modell, vagy a személyiség-tipológiák; mégis szívesebben marad az eszmék és elméletek elvont világában. Magyarázza a világot, de ritkán tesz valamit azért, hogy az jobb legyen.

A kiegyensúlyozatlan Ötös

Ebeneezer Scrooge - a fösvénység és az éretlen Ötös megtestesítője
Forrás: Pinterest

Úgy véli, hogy bebiztosíthatja az életét azzal, ha mindenről a legrészletesebben informált. Sosem elégszik meg a már összegyűjtött információval vagy megszerzett tudással; mindig még egy kurzusra, szemináriumra, szemeszterre, könyvre van szüksége. Ő az „örök diák” megtestesítője, aki nem képes a végére érni valamely (soha el nem érkező) későbbi tevékenysége érdekében végzett tanulmányainak.

Hajlamos élete során összegyűjtögetni, mindazt, amit kap – annak reményében, hogy ezzel kitöltheti belső ürességét. Míg a Kettes kényszeresen ad – az éretlen Ötös megszállottan kap és gyűjt.

Gyűjtőszenvedélye megnyilvánulhat fizikális és szellemi téren egyaránt; gyűjthet könyveket, bélyegeket, söralátéteket, régi újságokat, fogkrémes tubusokat, vagy használt tejes dobozokat – de gondolatokat, eszméket, tudást is. Sokszor elhamarkodott „szellemi” megoldások után kapkod és hamis motivációk miatt veti meg a világot, melyek alapján bogaras agglegénnyé vagy szemüveges, kékharisnya aggszűzzé válhat – mint Ebeneezer Scrooge, Dickens Karácsonyi ének című elbeszélésének főszereplője.

Ha mégis párkapcsolatban él, társa gyakran azt éli meg, hogy az Ötös örökösen csak elfogad tőle, de ritkán viszonoz bármit is – ami tartósan megterhelheti a kapcsolatot.

Megbékélés

Az Ötös segítő szava a bölcsesség. A bölcsesség a világ és az élet összefüggéseinek gondolkodásból ÉS életgyakorlatból születő, mély tudása.

Meg kell tanulnia

 • közvetlenül kifejeznie érzéseit – anélkül, hogy lemerevedne és megbénulna egy társas szituációban.
 • érzelmileg elköteleződni – pl. megengedni magának, hogy szenvedélyes szerelembe essen. Nem teljes ember az, aki nem engedi meg magának legalább egyszer, hogy „elveszítse a fejét”!
 • meditációban iskolázni belső világát – hogy megtalálja azt a bátorságot önmagában, amivel majd a külvilág felé fordulhat. Ez többnyire akkor válik lehetővé, ha korábban „üresnek” megélt belső világában rátalál saját erőforrására, nyugalmára és biztonságára.
 • cselekedni, bátran rálépni a külvilág felé vezető útra – egyszerűen csak belevágni valamibe, és közben akár hibákat elkövetni. Mert: hibázni NEM hiba!
 • lemondani a művi titokzatoskodásról – képessé válni arra, hogy mások titkaival szembesülve „kiszellőztesse” saját titkainak áporodott kincseskamráját.

Az érett Ötös

Szellemi gyümölcse az objektivitás. Az éretlen Ötösnek távol kell tartania magát – az érett Ötös távol tudja tartani magát.

Beszélgető nők - az Ötös nagyszerű tanácsadó lehet.

Kiemelkedően jó lelki vezető válhat belőle, mert képes másokat figyelmesen meghallgatni, visszaemlékezni a hallottakra, és érzelmi töltés nélkül, józanul és reálisan reflektálni a helyzetre. Képes feszült szituációkban is így szólni: „Nos, azt gondolom, hogy a dolog így is és úgy is nézhető.”

Fejlett elmélkedő és elmélyedő tehetséggel bír; képes felfedezni és megérteni az összefüggéseket, és nagyszerű szellemi rendszereket tud kidolgozni.

Megszerzett tudását a bölcsesség és megértés irányába fordítja; a szív együttérző megismerésén fáradozik. Csendes belső erővel bír; gyengéd érzésű, szeretetreméltó, udvarias, vendégszerető és szelíd.

Az érett Ötösben igazi, életre szóló útitársra, kitartó és néma hallgatóságra és megbízható tanácsadóra találnak barátai.

Ötösnek lenni jó!

 • A háttérben maradsz, és objektíven szemléled az eseményeket.
 • Átlátod a dolgokat, és megérted, hogy mi miért van.
 • Tisztességes és következetes vagy. Azt teszed, amit helyesnek gondolsz, és nem hagyod magad befolyásolni.
 • Nem vonzanak az anyagi javak és a világi státusz.
 • Krízishelyzetben is képes vagy megőrizni a nyugalmadat.

Tanácsok a mindennapokhoz – Ötösöknek

Lépj ki a gondolataidból – a tettek mezejére!

 • Vállald a kockázatot és mutasd meg magad akkor is, ha félsz, hogy butának, vagy felkészületlennek tűnsz!
  Mantra: „Akkor leszek igazi egyéniség, ha megszabadulok az előítéleteimtől és a kategóriáimtól.”
 • Ne kerüld a konfliktust! Tanuld meg kifejezni az érzéseidet; mondd el a véleményedet; foglalj állást.
 • Légy aktív! Sportolj, vagy keress valamilyen neked való kreatív elfoglaltságot.
 • Élvezd a pillanatot!

Kapcsolatok

 • Tanulj meg beszélgetni. Ha hajlamos vagy hosszú értekezésekben kommunikálni, fogd vissza magad. 2–3 mondat után mérd fel, hogy a másikat is érdekli-e az, amiről beszélsz.
  Mantra: „Az emberekkel való kapcsolattartás és a gyakori tapasztalat nélkülözhetetlen a dolgok igazi megértéséhez.”
 • Ha javítani szeretnéd kommunikációs képességeidet, járj el egy önsegítő csoportba, ahol gyakorolhatsz.
 • Vedd észre, ha egy társaságban ellenállhatatlan késztetést érzel arra, hogy bebizonyítsd a tudásodat.
  Mantra: „Nem kell nekem a legokosabbnak lennem.”
 • Ne szégyelld mások tudtára adni, ha fontosak neked.
 • Ha úgy érzed, hogy szívesen adnál – tedd meg!
 • Merj szólni, ha akarsz valamit – beleértve a határaid tiszteletben tartását is.
 • Vedd észre, ha gyermekedtől komolyabb teljesítményt vársz el, mint ami az adott pillanatban reális!

Tanácsok a mindennapokhoz – az Ötös környezetének

 • Légy önálló és független, ne csüngj rajta!
 • Add tudtára, hogy kedveled – de ne ess túlzásokba; mert ettől hajlamos azt feltételezni, hogy nem vagy őszinte.
 • Röviden és tömören beszélj.
 • Ne légy tolakodó!
 • Hagyj számára olyan időt, amikor egyedül lehet. Szüksége van rá, mert ilyenkor dolgozza fel saját érzéseit és rendezi gondolatait.
 • Ha visszahúzódik, távolságot tart vagy arrogáns, jusson eszedbe, hogy talán csak kényelmetlenül érzi magát valami miatt.
 • Ha bosszankodik, amikor meg kell ismételnie valamit, talán csak amiatt van, mert az is nehezére esett, hogy egyáltalán rágondoljon.
 • Segíts elkerülnie azt, amit nem kedvel: a nagy összejöveteleket, mások üvöltő zenéjét, a túlfűtött érzelmeket és a betolakodást a magánéletébe.
 • Sokat segít neki az olyan biztatás, hogy: „Örülünk, hogy itt vagy.” / „Szeretettel látunk.” / „Itt biztonságban érezheted magad.” / „Közénk tartozol.” / „Jó, hogy vagy nekünk.”

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük