Life és spirituális coaching a testi, lelki és szellemi EGÉSZségért

Enneagram Kettes – ismerkedj meg a Szolgálatkész típussal!

Az Enneagram rendszerének általános bemutatása után hozom az egyes típusok részletes jellemzését. A következő típus, akivel ismerkedünk: a Kettes.

A Kettes Főbb jellemvonásai címszavakban:

 • gondoskodó – kielégíti környezete igényeit, fizikális és érzelmi síkon egyaránt
 • elfogadást és megbecsülést tanúsít mások iránt – amivel segít másokat abban, hogy higgyenek saját értékeikben
 • bőkezű – utolsó ingét is hajlandó megosztani a szükséget szenvedőkkel
 • empatikus – érzelmi támaszt nyújt a nehézségekkel küzdőknek
 • alkalmazkodó – folyamatosan érzékeli környezete igényeit, és ennek megfelelően viselkedik

Miért, hogyan alakul ki a Kettes típus?

Kisgyerekként a napjait sokszor szürkének és fájdalmasan szomorúnak éli meg: hiányzik neki a biztonság és az igazi otthon érzése. Sok esetben szerepcsere történik a családban: a Kettes gyermeknek „anyáskodni” kell a felnőttek fölött, és meg kell tagadnia saját jogos igényeit. Úgy érzi, hasznossá kell tennie magát, érzelmi támaszul kell szolgálnia, hogy környezete szeretetét kiérdemelje. Ha teljesíti a feltételeket, alkalomadtán sok szeretetben és biztonságban részesülhet.

A Kettes gyermek tapasztalata valahogy így fogalmazható meg: „Akkor szeretnek, amikor gyengéd, megértő és segítőkész vagyok, és háttérbe szorítom saját igényeimet.”

Jótevő, adakozó, segítő. A szociális ellátás összeomlana a magukat mások jólétéért feláldozó Kettesek nélkül. Szíve az elhagyottakért, segítségre szorulókért dobog. Mivel egy otthontalan gyermek rejlik a lelkében, különösen megindítja az elhagyott gyermekek nyomorúsága.

A vezető szerep rendszerint megterhelő számára, mivel az sok felelősséggel jár. Szívesebben játssza a másodhegedűs szerepét, aki a „kulisszák mögül” irányítja a dolgokat.

Törekvés és csapda

Az a vágy vezérli, hogy szeretett, megbecsült ember legyen. Ennek érdekében képes megtagadni saját igényeit és szükségleteit, mert mindig tetszeni akar másoknak. Kívülről vezérelt ember, akinek jó közérzete attól függ, hogy környezete miként reagál a személyére; fél az elutasítástól.

Törekszik rá, hogy kifejezze pozitív érzéseit mások felé; és elkerülje, hogy úgy tűnjön: szükséget szenved. Annyira szégyelli saját rászorultságát, hogy inkább másokat tesz függővé önmagától, és ez által juthasson önbecsüléshez. „Szív” típusként folyamatos aktivitása titokban arra irányul, hogy kívülről megerősítést kapjon.

Könnyen sír, mivel érzelem-gazdag és érzékeny. Olyan, mint a játékmaci: szeret hízelegni és bújni. Szívesen beszél emberi kapcsolatokról vagy szerelemről. Arra vágyik, hogy egy kölcsönös szeretetkapcsolatban a szeretett személyre áldozhassa az életét.

Érdeklődik mások problémái iránt, és elvárja, hogy mások őszintén feltárják előtte a szívüket. Nehezen „adja ki” önmagát – miközben egy olyan kapcsolat után sóvárog, ahol őszintén, az elutasítás veszélye nélkül beszélhet önmagáról.

Saját környezetét zseniálisan képes manipulálni annak érdekében, hogy szükség legyen rá. Emiatt azonban ő maga is manipulálhatóvá válik. Mivel arra van szüksége, hogy szükség legyen rá, amint ezt a „varázsigét” meghallja, minden energiáját képes mozgósítani, hogy segíthessen. Lehet, hogy később otthon a falba veri a fejét, hogy hagyta magát rászedni – de az adott pillanatban olyan hízelgő, hogy szükség van rá, hogy nem tud ennek ellenállni.

Mottója: „Aki segíteni tud, annak hatalma van! Uralkodj a szolgálat által!”

Csapdája a büszkeség, gőg és tetszeni vágyás.

Gőgjének gyökere a kisgyermekkori szülő-gyermek szerepcsere, ami oda vezetett, hogy a felnőtteket magánál gyengébbnek és gyámoltalanabbnak érzékelte. Ez lett a táptalaja hamis büszkeségének. A Kettes titokban lenézi azokat, akiket „szolgál”. A jóság számára nem erkölcsi, hanem érzelmi kategória. Igénye, hogy „kedves” és gyámkodó legyen – és rendszerint meg van győződve arról, hogy valóban az is.

Anya – szerepben

A típus klasszikus figurája az anya, aki kotlósként védelmezi gyermekeit, gondoskodik róluk – és egyben arról is, hogy azoknak mindig szükségük legyen rá. De jaj, ha elmarad a köszönet! Soha véget nem érő panaszáradat veszi kezdetét: „Hogyan tehetitek ezt velem azok után, hogy…”

Elhárító mechanizmusa (az egyesekhez hasonlóan) az elfojtás. Elfojtja a negatív érzéseket elsősorban az agresszió és a szexualitás terén. Nehezére esik félreérthetetlenül kimondani: „Dühítesz!” vagy „Agyamra mész!” – ugyanis ez azt vonhatja maga után, hogy a másik elutasítóvá válik, vagy eltávolodik tőle. Ennek ellenére környezete hamar észreveszi, hogy mi zajlik benne, mert érzéseit nem képes sem valójában elrejteni, sem nyíltan kimutatni.

Mindez azonban oda vezet, hogy eljön a nap, amikor „besokall” attól, hogy rászorul a szeretetre, dicséretre, és átesik a ló túloldalára. Az egész világnak meg akarja mutatni, hogy milyen független, ezért visszavonul, és azt tesz, amit akar. Foggal–körömmel harcol saját „szabadságáért”.

A kiegyensúlyozatlan kettes

Masked man
Ki vagyok én valójában?

Széles ismeretségi köre, sok barátja van – azonban identitásproblémákkal küzd. Viselkedése az épp jelen lévő személy elvárásainak megfelelően változik. Ha több hozzá közelálló ember van jelen, nem tudja, melyik felé forduljon, melyik „énségét” aktivizálja.

Kapcsolatait féltékenyen őrzi és minden barátja számára nélkülözhetetlen akar lenni. Szeretete hamis, tolakodó. Kéretlenül kényezteti és körülugrálja; gondoskodásával és törődésével manipulálja és függővé teszi a másikat. Ha az elmenekül terhes és fárasztó viselkedése elől, becsapottnak és kihasználtnak érzi magát.

Hangulata aszerint emelkedik vagy zuhan, hogy környezete mennyi szimpátiát vagy ellenszenvet tükröz. Ha megsértődik, képes egyik pillanatról a másikra megvonni kedvességét és simulékonyságát a másik féltől. Ha úgy érzi, hogy valamiben ő húzza a rövidebbet, azonnal bűnbakot keres.

Gyűlölni épp olyan intenzíven képes, mint szeretni. Ilyen esetben kirívó módon kegyetlen és brutális tud lenni önmagával és másokkal egyaránt. Az ilyen pillanatokban éppen azokat bántja meg rettenetesen, akiket állítólag mindenkinél jobban szeret.

Partnerkapcsolatában szerfelett birtokló lehet. Olykor gyenge és tőle függő partnert keres; gyakran szenvedélybeteget, akivel ko-dependens kapcsolatban él. Segít társának, kitart, lemond, mindig újabb esélyt ad neki. Ezzel egyszersmind engedélyt is ad neki arra, hogy ugyanazt folytassa, amit eddig csinált.

Ugyanakkor maga is veszélyeztetett a különböző szenvedélybetegségek (függőségek) kialakulásában, mivel annyi energiát közvetít másoknak, hogy teste és lelke egyaránt valamiféle „feltöltésért” kiált. Könnyen megeshet, hogy érzéki-érzelmi igényei kielégítését pótcselekvésben keresi: gyakran evésben, vagy vásárlási mániában. A hosszú nap végén, melyet mások igényeinek kielégítésével és sajátjainak elfojtásával töltött, így szól magához: „Megérdemlek valami ajándékot magamtól azért, mert egész nap olyasmit csináltam, amihez valójában semmi kedvem nem volt.”

Hajlamos önmagát saját szentsége és mártíromsága piedesztáljára állítani, valamint a feje helyett a szívével „gondolkozni”. Agresszív időszakában teljesen kikapcsolhatja az eszét. Ilyenkor hallani sem akar tényekről, vagy logikus gondolkozásról.

Félelemmel tölti el, ha egyedül marad, mert senki nincs a közelében, aki megerősítené. Gyakran egy gyámolításra szoruló személyen éli ki mindazt a szeretetet, amire neki volt szüksége, de nem kapta meg. Alapvetően csak önmagát szereti – látszólagos önzetlensége valójában egoizmusának kiélését szolgálja.

Senki nem sóvárog annyira a szeretet után, mint a Kettes – és senki nem alkalmatlan annyira egy egészséges kapcsolatra, mint a kiegyensúlyozatlan, neurotikus Kettes. Álszeretetével ugyanis előbb vagy utóbb épp azt rombolja szét, amire annyira vágyakozik.

Megbékélés

A büszkeség megnehezíti számára, hogy képmutatástól mentes utat találjon önmaga felé. Csapdájának belátása neki nehezebb, mint másoknak, mert ez azt jelentené, hogy f/elismeri saját büszkeségét – ami viszont éppen, hogy megakadályozni igyekszik ezt a felismerést.

Azonban előbb vagy utóbb sor kell, hogy kerüljön az önmaga álszeretetével, önsajnálatával és egocentrizmusával való szeretetteljes, ám egyben kíméletlen szembesítésre. Fontos a segítő beszélgetés során is folyamatosan éreztetni vele, hogy szeretjük és elfogadjuk őt.

A segítő szó: a valódi SZABADSÁG, ami után a Kettes a lelke mélyén sóvárog. Ez vet véget a manipuláció, a hamis szeretet, és a függőség játékának. Akkor találja meg saját szabadságát, ha meg tudja tapasztalni a feltételek NÉLKÜLI szeretet adását és kapását.

Meg kell tanulnia
 • nemet mondani mások kéréseire,
 • meghúzni saját egészséges határait,
 • saját igényeit szégyenkezés nélkül, világosan és egyértelműen kifejezni
 • lemondani mások hibáztatásáról
 • kifejleszteni saját objektív „belső megfigyelőjét”, aki minduntalan megkérdezi: „Valójában miért tevékenykedsz a többiekért?”

Kezdetben ez talán ügyetlenül megy, vagy túl harciasan lép fel. A gyakorlás időszakában külső segítségre, és környezetétől sok türelemre van szüksége; de egy idő után menni fog neki.

Ha felismeri valódi motivációját („Azért adok, hogy kapjak.”) – ez olyan kijózanodás, amelynél mélyebbet nehéz elgondolni. Beismerni, hogy bántott és megsértett másokat, miközben állítólag a legjobbat akarta: ez megalázó. De ha elég bátor ahhoz, hogy fenntartsa, megízlelje és megeméssze ezt a belátást, az lehetővé teszi a meggyógyulást.

Szellemi gyümölcse az alázat – ami a gőg ellentéte. Büszkesége az önismeret nehéz útját végigjárva igazi alázattá válik, mely reális önbecsülésen és egészséges önértékelésen alapszik. Tisztában van saját értékével, ezért nincs szüksége folyamatos megerősítésre. Autonómiája annak kifejeződése, hogy megtalálta önazonosságát.

A kiegyensúlyozott, érett Kettes

Nem vár többé hálát azért, amit tesz. Képes feltételek, hátsó gondolatok és utólag benyújtott számlák nélkül, igaz módon szeretni. Átérzi a többiek fájdalmait és törődik velük, mert jól tudja, milyen érzés a lelki fájdalom. Igyekszik mindent megtenni azért, hogy másoknak ne kelljen mindazt végigszenvednie, amit ő már végigszenvedett. Ez az érett Kettes ereje és szépsége.

Képessé válik a tárgyilagosságra; arra, hogy az érzések mellet figyelembe vegye a tényeket is. Ő maga őszintén hálás minden közelségért és törődésért, amit a kapcsolatai lehetővé tesznek. Örül annak, ha az általa segített emberek képessé válnak szabadon a saját útjukra lépni, és el tudja ereszteni őket.

Életfeladata, hogy megszabaduljon a tetszéstől való függőségtől, a megerősítés hajszolásától, a hízelgéstől és az érzelmi álomvilágtól. Bizonyos fokú tárgyilagosságot gyakorolnia, hogy miként lehet nem tolakodó módon szolgálni: hogyan tehet valamit, a másikért, ami nem feltűnő és nem jár érte jutalom.

„Ne tudja a bal kezed, hogy mit csinál a jobb!”

Aki olyan szerencsés, hogy egy érett Kettes szeretetét élvezi, annak nagyszerű, csodálatos szeretője, irigylésre méltó barátja, társa van.

Kettesnek lenni jó! Mert:

 • Könnyen teremtesz kapcsolatokat és szerzel barátokat.
 • Érzékeny és befogadó vagy mások érzéseire; megérzed, mire van szüksége a másiknak, így képes vagy boldoggá tenni.
 • Bőkezű, gondoskodó és melegszívű vagy.
 • Derűs, humoros és szórakoztató vagy.
 • Gyermeke(i)dre odafigyelsz, feltétel nélkül szereted, bátorítod, sokat foglalkozol vele, szenvedélyesen óvod, ha szükséges.

Tanácsok a mindennapokhoz – ketteseknek

Önbecsülés
 • Találj olyan elfoglaltságot, ami örömmel és elégedettséggel tölt el akkor is, ha egyedül vagy.
 • Tornázz, meditálj, sétálj egyedül, hogy képessé válj önmagadra figyelni. Ismerkedj és barátkozz meg önmagaddal.
 • Add meg magadnak is azt a figyelmet és kényeztetést, amit rendszerint másoknak szoktál adni! Mantra: „Én éppoly fontos vagyok, mint bárki más.”
 • Dédelgesd saját „belső gyermekedet”; szeresd úgy, mintha saját gyermeked volna.
 • Tanulj meg saját problémáidról beszélni! Keress fel szakembert, ha másképp nem megy. Mantra: „Kimondom, amire szükségem van.”
 • Értékeld a meglévő szeretetet az életedben – ne azon rágódj, mi hiányzik.
Gyermeked
 • Segítsd és engedd gyermekedet függetlenné válni tőled!
 • Felnőtt gyermekedet ne terheld az aggódásoddal. Ehelyett inkább foglalkozz többet önmagaddal. Mantra: „Szükséges, hogy önmagammal is foglalkozzam.”
 • Vedd észre, hogy hajlamos vagy bűntudatot kelteni a gyermekedben!
Határozottság
 • Fejlessz ki magadban határozottságot és tárgyilagosságot.
 • Tanuld meg, hogyan tudsz nemet mondani! Ha valamit túlságosan megterhelőnek érzel, mondd: „Sajnos most nem tudok segíteni.”
  Mantra: „Nem kell adnom ahhoz, hogy szeressenek.”
 • Húzz következetes határokat, így nem kényszerülsz nagyobb terheket vállalni, mint amennyit el tudsz hordani.
 • Válassz olyan munkát, ami igazán illik érdeklődésedhez, mentalitásodhoz és tetszik neked.
 • Tudatosítsd az indulataidat! Amikor dühös leszel, tedd fel magadnak a kérdést: „Mi az, ami valójában felbosszantott?”
 • Ha úgy érzed, tisztességtelenül bánnak veled vagy kihasználnak, állj ki magadért!
Kapcsolatok
 • Az légy, aki valójában vagy – ne az, akinek a többiek látni akarnak!
 • Ne segíts és osztogass tanácsokat kéretlenül! Várd meg, amíg a véleményedet vagy a segítségedet kérik.
 • Találj örömet az apró figyelmességekben, és fogadd boldogan, ha mások adnak neked. Mantra: „Kapni éppúgy fontos nekem, mint adni.”
 • Egy új kapcsolatban lassan, fokozatosan mélyedj el. Légy józan és tárgyilagos.
 • Kerüld a kapcsolatot azokkal, akikről tudod, hogy kihasználnak, és ne vágyj arra, akit nem kaphatsz meg! Csak egyenrangú barátságba vagy partnerkapcsolatba menj bele.

Tanácsok a mindennapokhoz – a kettesek környezetének

 • Gyakran mondd neki, hogy szereted őt!
 • Nyugtasd meg, hogy érdekesnek találod!
 • Mondd el, hogy becsülöd őt – és azt is, hogy miért!
 • Add tudtára, hogy ő fontos és rendkívüli személy a számodra!
 • Ha a párod Kettes, mondd neki, hogy vonzó és boldog vagy, ha vele látnak!
 • Tréfálj, mókázz vele!
 • Érdeklődj a nehézségei iránt – és ne hagyd, hogy a tiedre terelje a szót! Valószínűleg meg fogja próbálni. 🙂
 • Ha bírálni akarod, azt mindenképp kedvesen és nagy szeretettel tedd!
Luisella Planeta Leoni / Pixabay