Life és spirituális coaching a testi, lelki és szellemi EGÉSZségért

Enneagram Kilences – ismerkedj meg a Békítő típussal!

Az Enneagram rendszerének általános bemutatása után hozom az egyes típusok részletes jellemzését. A következő típus, akivel megismerkedünk: a Kilences.

Főbb jellemvonások

 • megnyugtató társ – képes előítéletek nélkül elfogadni másokat
 • nyílt és őszinte – azt mondja, amit tapasztal, nincsenek rejtett motivációi
 • csöndes, visszahúzódó – a modoros magamutogatás nem jellemzi
 • sportszerű, pártatlan bíró – képes mindkét oldal nézőpontját látni és értékelni
 • béketeremtő – képes nyugodtan, magától értetődően és elfogadhatóan kimondani kemény igazságokat
 • inkább generalista, mint specialista – sok mindenhez ért, de semminek nem igazán mestere

Miért, hogyan alakul ki a Kilences típus?

Gyermekkorában sokszor átnéztek a feje fölött: mellőzték, esetleg elutasítóan bántak vele, ha saját véleményét közölte – gyakran még dühkitörései sem keltettek különösebb hatást. Úgy érezte, hogy szüleinek és/vagy testvéreinek érdekei elsőbbséget élveznek az övével szemben.

Forrás: Google

Előfordulhat, hogy súlyos, feloldhatatlannak tűnő családi helyzetben nőtt fel, ahol a „frontvonalak” közötti közvetítő, mindkét felet „megértő” szerepre kényszerült, hogy elkerülje az őt felőrölni készülő malomköveket. Ennek során finom érzékre tett szert mások igényeinek és érdekeinek felméréséhez – majd egy idő után sokkal jobban érzékeli mások igényeit, mint a sajátját. Ebben a Kettesre hasonlít.

Néhány Kilences nagyobb mélységek, magasságok, kihívások és feszültségek nélküli harmóniában nő fel – esetleg szülei annyira elkényeztetik, hogy idő előtt ellustul, és már az általános iskolában sem fejt ki különösebb energiát.

Első pillantásra „könnyű eset”-nek tűnik – egyszerűen szeretnivaló. Belső világát azonban gyakran a félelem és nyugtalanság uralja, bár ezt senki nem veszi észre. Motivációjának gyengesége („lustasága”) sokszor inkább egyfajta belső tisztázatlanságból, bizonytalanságból származik: nincs bátorsága, vagy nem tartja fontosnak, hogy képességeit másoknak megmutassa.

Többségük a legkisebb ellenállás irányába halad, és fél az olyan döntésektől, ami elköteleződéssel jár. Nagy előszeretettel halogat és kerül mindent, ami számára „túl sok” energiába kerül.

A törekvés és a csapda

Az a vágy vezérli, hogy béke legyen körülötte; egységben legyen másokkal és a környező világgal. Szívesen „úszik együtt az árral”. Az egyszerűt, világosat, egyértelműt keresi; unalmasnak talál bármit, ami elvont vagy átláthatatlan.

Kerüli a konfliktust. Bámulatosan tud tartózkodni attól, hogy bármivel is hozzájáruljon egy  helyzet / probléma megváltoztatásához, megoldásához; tapodtat sem mozdul, és azt reméli, hogy a szituáció majd valahogy „magától” megoldódik.

Mivel általában pontosan érzi, hogy mit várnak el tőle mások, efölötti bosszúságát azzal is kifejezheti, hogy úgy tesz, mintha mit sem vett volna észre: a kimondatlan elvárásokra a füle botját sem mozgatja; visszahúzódik, kiszáll a helyzetből.

Dühét nehezen fejezi ki; igen sokáig tart, amíg képessé válik rá. Jellemzően inkább környezetét bosszantja fel passzivitásával, ami végül konfliktusba torkollik; de ha elég hosszan frusztrált, végül egy a környezete számára megdöbbentő, vulkánkitörés erejű megnyilvánulásban fejezi ki nemtetszését.

Alapvető személyiségstruktúráját passzív agressziónak hívjuk. Ha egy Kilences nem akar valamit – akkor azt konokul nem akarja; és ebből hat ökörrel sem lehet őt kimozdítani. Jellemző „Nem köteleződöm el” hozzáállásának negatív üzenete van; hátterében az élethez való bizalmatlan, és az egész világhoz való arrogáns, cinikus hozzáállás áll: „Nem vagytok elég értékesek ahhoz, hogy megerőltessem magam értetek”.

Mottója:

„Vedd könnyen!” / „Lazíts!” / „Hűtsd le magad!” / „Nyugodj le!”

Csapdája az, hogy alábecsüli önmagát, lusta és hanyag.

Alázatossága mögött hamis szerénység és félelem rejlik – mivel nincs önbizalma. Szívesen marad a háttérben és nem tesz semmit, ami felhívhatná rá a figyelmet. Mivel olyan képet mutat a világnak, hogy „nincs bennem semmi különleges”, rá van utalva arra, hogy mások vegyék észre és szólítsák meg őt. Ha ez megtörténik, hajlandó lehet arra, hogy előbújjon rejtekhelyéről.

Sok Kilences rendkívül tehetséges; ami azonban gyakran nem jut érvényre – mivel elmulasztják kamatoztatni azt.

Elhárító mechanizmusa a bódulat. Mivel gyakran éretlennek érzi magát az élet kihívásaihoz és nehezen talál motivációt, gyakran nyúl külső stimuláló szerhez és válik valamilyen szenvedély (alkohol, drog) rabjává.

Vészhelyzetekben sok Kilences visszavonul. Nem számít arra, hogy bárki megérti őt, vagy érdeklődik a problémái iránt – így olyan holtpontra jut, ahol végleg megbénul, és nem tud mozdulni. Ilyenkor feltétlenül külső segítségre van szükség: a szeretet és törődés olyan csodaszer, amivel talpra állíthatunk egy kimerült Kilencest.

Mivel a Kilences képes leginkább felvenni bármely másik nyolc jegy vonásait, személyiségjegyei széles skálán mozognak: a gyengéd és visszafogottól a független és erőteljesig.

A kiegyensúlyozatlan Kilences

Kényelmes és motiválatlan – ami másokat borzasztóan feldühít. Hozzáállása nagyjából a következőképpen foglalható össze: „Nem érdemes nagy energiákat befektetni a dolgokba! Minden olyan fárasztó és bonyolult. Miért álljak, ha ülhetek is? És miért üljek, ha fekhetek is?”

Az éretlen Kilences védtelennek érzi magát a világ veszélyeivel és csábításaival szemben. Mindent kerülhet: az életet, a világot, a rosszat és a jót, önmagát; mivel a világból érkező ingerek fárasztóak és energiát emésztőek a számára. Mivel fél a kontrollálhatatlan energiáktól, mint a szexualitás és az agresszió, energiáit arra használja, hogy elkerülje vagy elhallgattassa a külső és belső konfliktusokat és elfojtsa erős érzelmeit.

Problémát jelent számára, hogy kezdeményezzen, feladatokba kezdjen, és azokat végig is csinálja. Mindent megtesz azért, hogy ne kösse le magát valami mellett – és erre más se kényszerítse. Számára mindegy, hogy az ember töri-e magát vagy sem – és akkor már sokkal jobb és kényelmesebb, ha nem töri magát: hanyag.

Ritkán jut eszébe, hogy emberi kapcsolatokat alakítson ki és tartson fenn; különösen akkor, ha az utóbbi a részéről bármiféle energia-befektetést igényel.

Társkeresés során a Kilences gyakran azt éli meg, hogy az egybeolvadás és a függetlenség vágya között őrlődik. Emiatt gyakran nehezen teszi meg a végső lépést egy elkötelezett kapcsolat irányába; évekig is eltarthat, míg minden fenntartását feladja. Kapcsolataiban akaratos, passzív-agresszív, mulya, védekező vagy önmagát feladó lehet.

Szülőként problémát jelenthet számára, hogy aktívan forduljon gyerekeihez – ami a gyerekben könnyen azt a benyomást keltheti, hogy szülője közömbös iránta. Azonban ha a gyerekek kezdeményeznek, Kilences szüleik általában viszonozzák ezt, és akár nagyon szeretetteljesek és gyengédek is lehetnek.

Megbékélés

A Kilences életfeladata abban áll, hogy felfedezze és fejlessze magában az önbecsülést és saját belső motivációját – ezáltal függetlenné váljon a külső impulzusoktól. Tudatosítania kell magában, hogy ki ő; és meg kell találnia, hogy tulajdonképpen mit akar. Emellett le kell győznie rejtett cinizmusát.

Meg kell tanulnia

 • hinni abban, hogy a lelke magja aranyból van és
 • olyan belső erőforrás birtokában van, mely képessé teszi arra, hogy céltudatosan és határozottan cselekedjen
 • megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől
 • tudatosan küzdeni azért, hogy megtalálja saját álláspontját, ne másokéhoz igazodjon
 • prioritásokat meghatározni
 • az örökös tervezés fázisából tudatos döntéssel lépni a megvalósítás irányába
 • bátran, kockázatvállalóan és konzekvensen cselekedni egy adott cél érdekében, egészen a projekt befejezéséig

Segítő szava a feltétel nélküli szeretet. Szüksége van annak megtapasztalására, hogy kívánatos, fontos és van mit adnia. Meg kell élnie, hogy mások hisznek benne – ezáltal válik képessé hinni önmagában.

Erőssége, hogy harmóniára való törekvése miatt kiváló közvetítő és béketeremtő. Olyan világot kíván, ahol az emberek konfliktusmentesen élhetnek egymás mellett – nem hisz abban, hogy vannak áthidalhatatlan ellentétek. Mivel gyakran nincs tisztázott saját álláspontja, képes bármely tetszés szerinti álláspontot fölvenni és elfogadni. Egész lényével azt a benyomást kelti: „Képes vagyok mindkét felet megérteni és egy kalap alá hozni – nektek is ezt kéne tennetek.”

Szellemi gyümölcse meglepő módon a tett, a határozott, elkötelezett, és a kívánt eredményig végigvitt akció.

A kiegyensúlyozott Kilences

Az érett Kilences kellemes társaság: békés, nagylelkű, türelmes; mások iránt nyitott, fogékony, diplomatikus és empatikus. Emberi kapcsolataiban kedves, gyengéd, támogató, biztató, hűséges és nem ítélkezik.

Az életben a teljességet keresi. Ennek keresése folyamán képes harmonizálni, összehozni az ellentmondásos, bonyolult és megoldatlan dolgokat; egyesíteni és integrálni az ellentéteket. Mély kapcsolatban van a lét ősalapjával, és képes másokat is segíteni abban, hogy ehhez az alaphoz visszataláljanak.

Olyan személy, akire nyugodtan rá lehetne bízni a világot – és nem kellene attól félni, hogy másokat kizsákmányolva saját előnyét keresi majd. Talán egyedül a Kilencesek tudnák megmenteni a világot – a probléma „csak” az, hogy ők az utolsók, akik erre rászánnák magukat.

Kilencesnek lenni jó!

 • Nem ítélkezel – elfogadod a másikat olyannak, amilyen.
 • Őszintén érdekelnek az emberek.
 • A legtöbb ember élvezi a társaságodat – könnyű közel kerülni hozzád.
 • Képes vagy lazítani és jól érezni magad; megélni a pillanat szépségeit és történéseit.
 • Egy adott dolgot több oldalról is meg tudsz közelíteni; ezért jó közvetítő (mediátor) vagy, aki továbblendíti az elakadt ügyet.
 • Képes vagy együtt haladni az élet áramlásával, és harmóniában érzed magad a mindenséggel.
 • Szülőként támogató, kedves, melegszívű vagy.

Tanácsok a mindennapokhoz – Kilenceseknek

Tégy jót önmagadnak!

 • Fejezd ki, mondd el a véleményedet, gondolataidat, érzéseidet, kívánságaidat. Ha gondod van, kérd meg egy barátodat, hogy hallgasson végig anélkül, hogy tanácsot adna.
  Mantra: „Jelzem, ha akarok valamit.”
 • Problémáid elől ne pótcselekvésekbe menekülj (TV, drog, alvás, evés, olvasás).
 • Ha egy kapcsolatod véget ért, ne akarj azonnal újat kezdeni. Elemezd a történteket, és vond le a tanulságokat.
 • Erősítsd függetlenségedet: párkapcsolatod mellett legyenek jó baráti kapcsolataid is.
 • Mozogj, tornázz. A tai-chi különösen jó hatással van a Kilencesre.

Kapcsolatok

 • Tedd meg az első lépést, ha úgy érzed, hogy egy kapcsolatban valamin változtatni kellene – ne várj arra, hogy „majd maguktól rendbe jönnek a dolgok.”
  Mantra: „Inkább vállalom a bűntudatot, mint hogy azon igyekezzek, hogy teljesítsem mások elvárásait.”
 • Ne csak hallgass másokat – gyere elő a saját gondjaiddal, nehézségeiddel is.
 • Kérd meg a társadat, hogy időről időre azzal is foglalkozzatok, ami téged érdekel – ne mindig csak azzal, amit ő szeretne.
 • Jelezd, ha egyedül akarsz lenni!
 • A „nem tudom” vagy „jó lesz, ahogy te akarod” kifejezések helyett mondd inkább, hogy „Majd szólok, ha eldöntöttem.”

Indulatok

 • Ne tégy úgy, mintha minden a legnagyobb rendben volna – miközben nincs.
 • Vedd észre, amikor ítélkezel – ezzel gyakran csak haragodat palástolod.
 • Figyeld meg, hogyan jelenik meg, fejlődik és tetőzik benned a harag.
 • Tanuld meg észrevenni és a körülményeknek megfelelően kiadni magadból a haragodat – mielőtt egy teljesen váratlan helyzetben, vulkánkitörés-szerűen zúdítanád azt másokra. Használd fel erejét arra, hogy kifejezd magad.
  Mantra: „Megtanulom felismerni és energiaforrásként felhasználni nehezteléseimet.”

Döntéshozatal, tettek

 • Először mindig tisztázd a céljaidat – mert rendkívül hatékony tudsz lenni, ha biztosan tudod, hogy mit akarsz. Ehhez szűrd ki mindazt, amit biztosan NEM akarsz – hogy világosabbá váljon az, amire törekszel.
 • Kitűzött céljaidnak szabj határidőtés csak akkor haladj tovább, ha az első célodat már megvalósítottad.
 • A célok kitűzése a halogatást is szolgálhatja – ezért készíts minden napra egy rövid (max. 5 tételes) listát arról, amit aznap megcsinálsz. Kezdd a legfontosabbal.
 • Először cselekedj – a bizonytalanságaiddal ráérsz később is foglalkozni. Emlékezz: Hibázni nem hiba.
 • Ha egy ötlet jó érzéssel tölt el – váltsd valóra!
 • Végezd el a házimunkát – ha közben a kedvenc zenédet hallgatod, még élvezetes is lehet.
 • Ha teljesítettél egy feladatot, jutalmazd meg magad!
 • Gyakorold a döntést kisebb problémákon, így készülj a nagyobbakra.
 • Tanuld meg beosztani az idődet, hogy mindig épp arra tudj összpontosítani, amivel épp foglalkozol.
  Mantra: „Képes vagyok rá. Egyedül is.”

Tanácsok a mindennapokhoz – a Kilencesek környezetének

 • Nagyon fontos számára az, hogyan kéred tőle azt, amit szeretnéd, hogy megtegyen. Fogalmazz elvárásoktól és utasításoktól mentesen.
 • Tartsd szem előtt, hogy bár szereti a jó vitát – nem szereti az összeütközést.
 • Ne élj vissza azzal, hogy szeret odafigyelni másokra, és segíteni nekik – ne használd ki őt.
 • Türelmesen hallgasd végig, amit mond – akkor is, ha közben elkalandozik. Kérdésekkel segítheted, hogy a témánál maradjon.
 • Ne sürgesd; hagyj számára időt a döntéshozatalra vagy az elkezdett dolgai befejezésére. Gyengéden ösztökélheted – de ne bíráld lassúsága miatt.
 • Mondd el neki, ha tetszik neked az, ahogy kinéz; az, amit mond vagy az, amit tesz – a Nyolcassal ellentétben a Kilences kifejezetten jól viseli a hízelgést.
 • Öleld meg. Az érintés segítheti abban, hogy feloldódjon.
 • Nevess és osztozz vele az életörömében!

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Egy kis gondolat “Enneagram Kilences – ismerkedj meg a Békítő típussal!”