Egyes – a Tökéletes

Főbb jellemvonások címszavakban:

 • Idealista: “helyesen akar élni; az igazságos és erkölcsös világ iránti vágy ösztönzi.
 • Perfekcionista: nehezére esik a tökéletlenség elfogadása – legyen szó akár saját magáról, akár másokról.
 • Igyekszik jó példával elöl járni, sokszor tehetséges vezető.
 • Szüntelenül törekszik a lelki-szellemi fejlődésre, és környezetét is erre ösztönzi.
 • Kerüli a harag, a düh érzését.


Hogyan alakul ki az Egyes típus?

Morcos szív.

Gyermekkorában legalább egyik szülője gyakran örökké elégedetlen és / vagy fukarkodik a dicsérettel – az átlagon felüli teljesítményt viszont “természetesnek” tartja. Kisgyerekként azért teljesít jól, mert nem akarja elveszíteni szülei szeretetét. Lemond igazi önvalója fejlesztéséről, hogy kiérdemelje szülei szeretetét – akik voltaképpen megfosztják gyermekkorától azzal, hogy azt üzenik neki: “Csak akkor vagy OK, ha tökéletes vagy!”

A szülő(k) elvárásai a múló évek során bevésődnek személyiségébe és kérlelhetetlen belső igénnyé válnak – azonban ez nem valamiféle “objektív tökéletesség”, hanem az egyén számára fontos erények szubjektív meghatározása.

Mivel egészen kicsi koruktól mintaszerűek próbálnak lenni, így felnőttként felelősségteljesek, kötelességtudók, sok esetben kényszeresen pontosak. Nehezen hoznak fontos döntést, hiszen ilyenkor hibázhatnak – amit semmiképpen nem akarnak. Emiatt hajlamosak a tétovázásra.

Komoly emberek, ritkán tréfálkoznak. Munkájukban profik, hatékonyak és precízek; szigorú rendet tartanak maguk körül, és mindig elvégzik a feladatukat. Általában őszinték és tisztességesek. Kikapcsolódást csak feladataik végeztével engedélyeznek maguknak – erre azonban ritkán kerül sor, hiszen mindig találnak maguknak valami elvégezni valót.

Törekvés és csapda

Az Egyes életét a tökéletességre való törekvés uralja – és ez egyben a csapdája is.

Folyamatosan frusztrált, mert az élet és az emberek nem olyanok, amilyennek “lenniük kellene”. Haragszik, mert a világ olyan tökéletlen – és még haragosabbá teszi az, amire saját magában bukkan: szégyenkezik saját haragja, és csalódott a önnön tökéletlensége miatt. Nagyon nehezen néz szembe ezzel a mélyen gyökerező agresszióval – legszívesebben be sem ismeri azt.

Szigorú bíró

Gondolataiban állandó törvényszéki vádeljárás folyik. Önmaga (és mások) ügyésze, védője és bírája egyben. A belül civódó hangok – melyeknek forrása a rengeteg gyermekkori követelmény és elvárás – szüntelenül egymás szavába vágnak, összevesznek és kijavítják egymást. Aki nem Egyes, aligha tudja elképzelni, milyen fárasztó lehet mindezt szüntelenül elviselni.

Az Egyes kerüli, hogy teret engedjen dühének: annak “nem szabad” léteznie, mert maga az érzés is a tökéletlenség jelzője. Ez a fő dilemmája. Belül fortyog a méregtől, mert a világ oly átkozottul tökéletlen – kifelé azonban nem mutatja ezt agresszióként, hiszen maga is alig veszi észre saját haragját.

Ha bárki fölveti annak gyanúját, hogy netán haragszik, az nagyon mélyen érinti őt. Várhatóan azonnal visszautasítja még a felvetést is. Restelli haragját, ezért “tárgyszerűen” érvel akkor is, ha forr benne a düh; pl.: “Nem haragszom rád, pedig ezért és ezért jogosan haragudhatnék.”

A harag kimutatása ellen alkalmazott elhárító mechanizmusát reakciókontrollnak hívják. Ahelyett, hogy közvetlenül (kontroll nélkül, akár indulatból) reagálna, elméjében a másodperc tört része alatt cenzúra zajlik, ami eldönti, hogy mit és hogyan reagáljon.

A tény, hogy saját magának nem engedi meg a harag kimutatását, igen jelentős feszültséget okoz az Egyesnek. Könnyen válik két lábon járó gőzgéppé – és munkamániája révén igyekszik megszabadulni a belső indulatok által termelt energiafölöslegtől.

A kiegyensúlyozatlan Egyes

Kritikus emoji

Legrosszabb formájában az Egyes gyakran visszataszító. Elítélő, merev, dogmatikus, kritikus, túlságosan komoly, aggályoskodó és kontrolláló.

Mivel azonosítja magát saját eszményképeivel, ettől arrogánssá és önteltté válik. Állandóan felemelt mutatóujjal magyaráz, az egész világot kritizálja.


Folyamatosan megfelelő kivetítési felületet keres negatív érzései és hangulatai számára. Ezt rendszerint közvetlen környezetében találja meg, akik sokszor úgy érzik, hogy még akkor is kritizál, ha egyetlen árva szót sem szól. Negatív energiákat áraszt magából.

Gyakran olyasvalakibe lesz szerelmes, akit “tökéletesnek” lát – azonban a rózsaszín köd elszálltával kritizálni kezdi a másikat, és szeretné megváltoztatni.

Nehezen felejt; megeshet, hogy haragtartó, és listát vezet (még ha csak gondolatban is) környezetének hibáiról. Megbocsátása ritkán feltétel nélküli: a másik félnek tettekkel kell bizonyítania “javulási” szándékát.

Gyakran azért nem jut előre, mert régi hibákkal van elfoglalva. Nem tud fölöttük napirendre térni mindaddig, amíg nem tisztázta őket – így válik egy család vagy egy nép rossz lelkiismeretének hangjává: éberen emlékeztet a múltbéli bűnökre. Agresszív idealista és ideológus, aki megítéli a többieket, és azt követeli tőlük, hogy „javítsanak” magukon. Ugyanakkor hajlamos rá, hogy megtagadja saját érzéseit, elfojtsa, esetleg kiölje saját igényeit. Hajlik a szélsőséges puritanizmusra, nehezére esik élvezni az életet.

Olykor belső felszültsége miatt kettős életvitelbe kezd. A széles nyilvánosság előtt erkölcsös, feddhetetlen módon viselkedik – azonban idegen környezetben, vagy titokban mindazt kiéli, amit korábban önmagának és másoknak megtiltott. A spiritualitás (ima, meditáció) segítsége nélkül kellemetlen méregzsákká, vagy erkölcstelenül élő erkölcsprédikátorrá válhat.

Megbékélés

Az Egyes kisgyermekkora óta együtt él saját fel nem ismert és elfojtott haragjával. Ha felfedezi ezt, előbb-utóbb annyira megelégeli, hogy megtanulja, miként bánjon vele. Ebben három dolog segítheti: a szeretet, az ima és a természet. Ezek nélkül aligha jut el a derűs lelki nyugalom és a türelem világába.

Meg kell tanulnia
 • hogyan állítsa meg saját gondolati vádeljárását, és emlékeztesse magát arra, hogy saját szubjektív értékrendje nem az objektív igazság.
 • megnyugodni, hogy megtapasztalja és elfogadja önmaga, mások és a világ tökéletlenségét a szüntelen kritizálás és ítélkezés helyett.
 • észrevenni saját szemében a gerendát – MIELŐTT másokéban keresné a szálkát.
 • azt, hogy Rómába sok út vezet; nem csak egyetlen helyes út létezik.

Meg kell barátkoznia saját létező haragjával, és fel kell ismernie azt, mielőtt ítélkezne – különben családján, barátain, közvetlen környezetén éli ki azt.

Fel kell hagynia a „mindent vagy semmit” hozzáállással. El kell fogadnia, hogy tökéletességet nem képes megvalósítani, ezért rá van utalva embertársai türelmére.

A szándékoktól mentes, semmit megváltoztatni nem akaró meditáció, kontemplatív ima az, ami utat jelenthet számára ahhoz, hogy egyre inkább képessé váljon elfogadni önmagát és másokat.

Virágos mezőn meditáló lány.

A segítő szó, amit meg kell hallania és el kell sajátítania a NÖVEKEDÉS. Az Egyesek szinte kivétel nélkül természetbarátok. Jót tesz nekik, ha növekedni látják a dolgokat. Ami növekszik, az még nem tökéletes. De már úton van. A tökéletes Istennek van türelme, és időt hagy nekünk a növekedésre. Az Egyes, aki időt hagy a növekedésre, részesévé válik az isteni békének.

A kiegyensúlyozott Egyes

Megbízható, tisztességes, őszinte, etikus, idealista, okos, produktív, rendszerető és fegyelmezett.

Értelmes, igazságos és kiegyensúlyozott – ezért jó tanító. Sportszerű akar lenni, ezért mindig megnézi a „másik oldalt” is. A kérdésekre végiggondolt, értelmes választ ad – hiszen véleménye keresztülment már a belső „törvényszék” bírálatán; végiggondolt minden „ha”-t és „de”-t. Ezért nehéz megcáfolni őket.

Megtanulta „relativizálni” önmagát – így megszabadult hamis önképétől. Képes nevetni önmagán, mert belátja, hogy saját nézőpontja csak egy részét képezi a teljes képnek.

Legnagyobb erőssége az alaposság, az önvizsgálat lelkiismeretessége, valamint az arra való készség, hogy alávesse magát az önmagán végzett fáradságos munkának, és indítékai állandó vizsgálatának.

Derűs gipszfigura egy mohával bélelt faodúban, aki a kiegyensúlyozott Egyest jelképezi.

Életfeladata, hogy megtanulja olykor félretenni a kötelességet, a rendet és a világ jobbítását – és ehelyett képes legyen játszani, ünnepelni és élvezni az életet.

Típusának szellemi gyümölcse a derűs higgadtság. A bosszúság, mint korábban, ezután is benne rejlik, de nem kell már komolyan vennie.

Egyesnek lenni jó! Mert:

Megfontolt és felelősségteljes vagy; elkötelezed magad annak, amit csinálsz.

Keményen dolgozol azon, hogy a világ jobb hely legyen.

Fegyelmezettséged segítségével képes vagy nagy dolgokat elérni; a maximumot nyújtod, és képes vagy azt másokból is kihozni.

Képes vagy összerakni a tényeket, megérteni a dolgokat, és jó megoldásokat találni.

Nem ismered a megalkuvást, és etikusan viselkedsz.

Szülőként következetes és korrekt vagy, és gyermeke(i)det felelősségtudatra, becsületességre neveled.

Tanácsok a mindennapokhoz – Egyeseknek

Tégy jót önmagadnak!
 • Minden nap szánj időt kikapcsolódásra, lazításra – valami olyan tevékenységre, ami örömet okoz neked! Sétálj, kirándulj, sportolj, nézz meg egy jó filmet vagy színdarabot, csapj egy görbe estét a barátokkal, kertészkedj vagy barkácsolj – mindegy, csak élvezd, amit csinálsz.
 • Tanulj stresszoldást, meditációt, vagy járj el egy önsegítő csoportba.
 • Tudatosítsd magadban, hogy te mire vágysz igazán – és tanuld meg kérni is azt, akkor is, ha puszta hóbort!
  Mantra: „Ha valamire szükségem lesz, kérni fogom.”
 • Időnként kényeztesd magad. Vegyél magadnak egy süteményt vagy egy üveg finom bort, ülj be egy jó étterembe, vagy keress fel egy jó masszőrt.
 • Menj el szabadságra, és annak teljes idejére felejtsd el a munkádat!
  Mantra: „Lazítani és kikapcsolódni nem bűn.”
Ismerd fel és kezeld a helyén a dühödet!
 • Vedd észre, hogy szarkasztikus és cinikus megjegyzéseket teszel, amikor sértve vagy támadva érzed magad!
 • Tanuld meg elfogadni a dühöt, mint normális, és sok esetben hasznos emberi érzelmet! Segítség ehhez itt.
 • Vedd észre és fogadd el, hogy attól még szeretetre méltó maradsz, ha ki mered / tudod engedni a dühödet.
 • Vizsgáld meg alaposabban az érzéseidet – a düh néha csak palástolja a mélyben lévő bánatot, csalódottságot.
 • Tudatosítsd magadban, hogy az elfojtott düh súlyos betegségek forrása. Ha érzelmeid kifejezése nem tűnik helyesnek, először gyakorold ezt egy baráttal – de ne pusztítsd el önmagadat a haragod vég nélküli elfojtásával.
 • Vedd észre, hogy ha önmagadat (és másokat) szüntelenül irreális elvárások állandó nyomásának teszed ki, a helyzeted csak még rosszabbá válik!
Munkahely
 • Vedd szemügyre a munkádat. Azt csinálod, amire vágytál? Tényleg ez a neked megfelelő tevékenység?
 • Kérj meg másokat, hogy segítsenek – így csak a saját részedet kell elvégezned. Ha attól félsz, hogy nem lesz olyan jó, mintha te csináltad volna: keress egy másik Egyest. 🙂
 • Engedj valamennyit a tökéletességből! Kisebb, mellékesebb dolgokkal haladj gyorsabban – a tökéletes helyett érd be az „elég jó” eredménnyel. Így több időd marad a fontos dolgokra – vagy egyszerűen időben hazamehetsz.
Hüvelykujját büszkén felemelő, boldog, fiatal, barna hajú lány.
 • Az esetleg elkövetett hibákon való rágódás helyett idézd fel azokat az eredményeidet, amikre a
  legbüszkébb vagy! Mantra: „A magam módján így is tökéletes vagyok.”
 • Ne feledd: egy-két hiba nem ok arra, hogy értéktelennek érezd magad.
Emberi kapcsolatok
 • Tanuld meg megbocsátani önmagadnak és másoknak egyaránt az elkövetett hibákat!
  Mantra: „Én is hibázhatok – mások is hibázhatnak.”
 • Vedd észre, milyen nyers és durva vagy időnként, amivel bántasz másokat.
 • Kritizálás helyett inkább hallgass – vagy finoman közelítve, szeretettel és segítő szándékkal javítsd ki a hibákat.
 • Ne akard megváltoztatni az embereket! Tartsd tiszteletben mások életfelfogását, még akkor is, ha nem egyezik a tieddel.
  Mantra: „Nem szabad túl komolyan vennem magam.”
 • Légy nagylelkű: dicsérj és bátoríts másokat.
 • Ha van gyermeked, tudasd vele, hogy önmagáért szereted, nem azért, amit tesz; és engedd meg neki, hogy maga döntsön a dolgaiban. Így erősíted az önbecsülését.

Tanácsok a mindennapokhoz – az Egyesek környezetének

 • Vállalj el feladatokat a közös kötelezettségekből, és lelkiismeretesen végezd is el őket! Így nem fogja minden idejét felemészteni a kötelező feladatok teljesítése; és a mérgelődésétől is megóvod magad.
 • Becsüld meg a jól elvégzett munkáját: dicsérd meg őt érte, köszönd meg neki – ha munkahelyi főnöke vagy, jutalmazd meg valamilyen formában!
 • Mivel rendkívül szigorú önmagához, nyugtasd meg, hogy jól csinálja a dolgokat!
 • Légy vele tisztességes és figyelmes – ahogyan azt ő is teszi veled.
 • Kérj bocsánatot, ha megbántottad. Könnyebben megbocsát, ha kifejezed: rájöttél, hogy helytelen dolgot tettél.
 • Ha (mégis) mérgelődik, hallgasd végig – aztán segíts neki abban, hogy nevetni tudjon önmagán.
Munkahelyén jóízűen kacagó markáns, szakállas férfiember.
Nem szabad túl komolyan vennem magam!

Megjegyzés hozzáfűzése

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük