Life és spirituális coaching a testi, lelki és szellemi EGÉSZségért

Enneagram Hetes – ismerkedj meg a Kalandor típussal!

Az Enneagram rendszerének általános bemutatása után hozom az egyes típusok részletes jellemzését. A következő típus, akivel megismerkedünk: a Hetes.

Főbb jellemvonások

 • lelkes idealista – tele van a jövőre vonatkozó fantáziadús tervekkel, melyekkel másokat is képes lelkesíteni.
 • optimizmust és örömet sugároz – gyermekként képes rácsodálkozni a dolgokra.
 • spontán és kíváncsi – fogékony a pillanatokban rejlő értékek iránt, és életét ajándékként éli meg.
 • oldott és elbűvölő – olyan benyomást kelt, hogy szépségből és jóságból mindig van elegendő, és a világban semmi nem fölösleges. Segít másoknak meglátni és élvezni az élet szépségét, jókedvre deríteni környezetét.
 • játékos és derűs – humora ragályos, és önmagán is képes nevetni.

Miért, hogyan alakul ki a Hetes típus?

Disneyland - a Hetes ideális világa
Forrás: Pixabay

Fejlődése során olyan traumatikus élményekben volt része, melyekhez nem volt még elég érett. Azért, hogy a későbbiekben elkerülje az ilyen élmények megismétlődését, kettős stratégiát épít ki.

Egyrészt elfojtja vagy átszínezi fájdalmas tapasztalatait. Sokuk pozitívan beszél élettörténetéről még akkor is, ha az mindennek mondható, csak szépnek nem: „Persze nálunk is voltak nehézségek – hol nincsenek? De nem szabad, hogy ezek lehúzzák az embert.”

Másrészt a saját fejébe menekül, és elkezdi úgy eltervezni az életét, hogy az lehetőségek szerint a legkevesebb fájdalommal járjon. Minden napra jusson valami „vidámság”. Igazi Mary Poppins vagy Pán Péter–típus: számára minden csodaszép, az élet egy valóságos Disneyland, telis-tele csodákkal és pompás meglepetésekkel.

Ez egy idő után az agyára mehet másoknak, akik legszívesebben rákiáltanának: „Szállj már le a földre! Az életben nem minden vidám, vicces és könnyű!”

A törekvés és a csapda

Az a vágy vezérli, hogy boldog legyen, önmaga és mások számára egyaránt élvezetessé tegye az életet. Mindig új élményekre, változatosságra, új ingerekre van szüksége; sosem elég az, amit már ismer vagy birtokol. Folyamatosan új lehetőségek után szimatol, hogy a lehető legjobban kiélvezhesse az élet örömeit. Adrenalin-függő.  A kellemetlen feladatokat ezzel szemben elhalasztja, elnapolja, vagy figyelmen kívül hagyja.

Inkább „generalista”, mint specialista. Sok vasat tart egyszerre a tűzben, hajlamos több munkába is belefogni egyszerre, és minden lehetőséget nyitva akar tartani. Szorong attól, hogy elköteleződjön egy ügy vagy ember mellett – hiszen akkor „lemarad” sok más dologról vagy személyről.

Legszívesebben szabadúszóként dolgozik, mivel nem kedveli, ha elöljárója „megnyirbálja” a lehetőségeit – vagy elöljáróként neki magának kell másokat adott keretek között tartania. Mindkét helyzet fájdalmas konfliktusokhoz vezet – melyet kerül.

A Hetes mottója: Don't worry - be happy!

Kerüli a szenvedést és a fájdalmat. Nehezére esik, hogy saját vagy mások érzelmi problémáival foglalkozzon – ugyanakkor boldogtalan, ha másokat boldogtalannak lát. Ilyenkor előfordulhat, hogy „lekicsinyli” a másik szenvedését – mert nehezen viseli el azt. Ha túl személyes, szomorú vagy mély egy beszélgetés témája, megtörténhet, hogy ügyesen veszélytelenebb, felszínesebb irányba tereli a szót.

Mottói: „Vidám akarok lenni ahelyett, hogy szomorkodnék!” („Don’t worry – be happy!”), „Örülni akarok az életnek.”, „A több – jobb.” („The more – the merrier.”)

Csapdája: az idealizmus

Azt szeretné, ha mindenki boldog lenne, s ez oda vezet, hogy elfojtja / megtagadja tevékenységének azon aspektusait, amik mások számára károsak. Pl.: erélyesen visszautasítja a tényt, hogy léteznek közösen elkövetett, a világgazdaság jelenleg fennálló rendszeréből fakadó bűnök – mivel a nyugati jólétet a harmadik világ szegénységben tartása árán finanszírozzuk.

Elhárító mechanizmusa a racionalizálás. Az előbb említett igazságtalanság gondolatát pl. azzal fojtja el, hogy a szegények nem lennének boldogabbak attól, ha mi lemondanánk a saját lehetőségeinkről. Egy szakítás fájdalmát azzal enyhíti, hogy észérveket keres a kudarcra – vagy új élethelyzetének pozitív oldalára fókuszál. Egy hozzátartozó halála elviselhetőbb számára, ha azt mondja magának: „megváltás” volt az elhunyt számára a halál. Ha vallásos, elképzeli, hogy milyen boldog Istennél.

Ezekben a helyzetekben saját fájdalmát nem éli át a maga valóságában, hanem belemagyarázásokkal hessegeti el magától. Mivel azt szeretné, ha minden szép és jó lenne, hajlamos arra, hogy figyelmen kívül hagyja a valóság kellemetlen aspektusait. Hosszú éveken át háríthatja el magától az élet és a világ „sötét” oldalának megtapasztalását.

A Hármasokhoz hasonlóan túlzott mértékben pozitívan tekint saját személyiségére. A Hármas a kudarcot, a Hetes pedig a fájdalmat nem akarja észrevenni.

Kifelé mutatott vidámsága és gondtalansága gyakran felvett póz. Néha maga is ráébred, hogy mély, félelmetes szomorúság rejlik mosolya mögött. Titokban arra vágyik, hogy valaki átlásson kirakat-vidámságán, és komolyan vegye fájdalmát – azonban környezete legtöbbször annyira hozzászokik felvett „jelleméhez”, hogy nem képes elhinni és enyhíteni a mélyben rejlő fájdalmat. Ilyenkor a Hetes visszaesik begyakorolt bohócszerepébe; miközben szenved amiatt, hogy mások az ő rovására szórakoznak.

A kiegyensúlyozatlan Hetes

„Blöff-művész” – mindenbe belekotnyeleskedő dilettáns, aki úgy tesz, mintha az égvilágon mindenhez értene – miközben valójában mindenről csak kevés és felületes ismerettel bír.

Úgy gondolja, hogy ő maga a saját szerencséjének kovácsa, ezért újabb és újabb terveket sző életének optimalizálására – melyekben hajlamos elveszni anélkül, hogy bármit is tenne.

Ha mégis nekikezd valaminek, nem fejezi be azt; és legtöbbször nincs olyasmi, amiben kimagasló lenne. Ugyanakkor önimádó, nagyképű, védekező és zavart. Hajlik a túlzásokra és mértéktelenül habzsolja az élményeket.

Bármiben képes mértéktelenné válni: többet eszik-iszik a szükségesnél, többet dolgozik, több projektbe fog bele, több elismerésre vágyik, többet akar birtokolni, többet akar szórakozni, örülni, többet beszél, mint bárki más. Mértéktelensége odáig fajulhat, hogy saját egészségét sem veszi számításba az élet élvezetének hajszolásában – mely jellemvonását jóléti társadalmunk is erőteljesen alátámasztja.

Különösképpen fenyegetik a szenvedélybetegségek – Saint Exupéry Kis Hercegének Iszákosához hasonlóan azért iszik, vagy nyúl drogok után, hogy fájdalmát tompítsa.

Látszólagos boldogsága félelmeinek következménye és a létfenntartó ösztön eszköze: az olykor valóban rideg valóság elöl saját fejébe, elképzeléseibe menekül. Ez a törekvése valójában a világtól való elfordulás és visszavonulás.

Fény és árnyék

Megbékélés

A Hetes segítő szava az együttműködés Istennel. Ebben az együttműködésben válik képessé arra, hogy szembesüljön a világ kettős valóságával (ami az öröm és a fájdalom keveréke) – és elfogadja az élet mindkét oldalát: a fényeset és sötétet egyaránt.

Meg kell tanulnia

 • józanabbá és mértéktartóbbá válnia – mivel rendkívül hajlamos túlzásokba esni, tudatosan kell arra törekednie, hogy úrrá legyen mértéktelenségén. Pl. elhatározhatja, hogy mindennek csak a felét teszi, mint amire késztetést érez – legyen szó akár étel-italról, beszédről, munkáról vagy szabadidős programokról.
  Mantra: „A kevesebb – több.”
 • teljesen elfogadni önmagát – ekkor felfedezi, hogy Isten és a környezete nem pusztán tulajdonságai miatt fogadják el őt, hanem teljes lényéért, úgy ahogy van. Ez is segíti abban, hogy reálisan tudjon élni az egyszerre szép és fájdalmas jelenben.
 • átlátni elhamarkodott racionalizálásán és
 • legyőzni testi és lelki fájdalomtól való eltúlzott félelmét – meglátni, tudomásul venni és elfogadni a létezés „kellemetlen” részeit éppúgy, mint az élvezeteseket. Meg kell tapasztalnia önmaga sötét oldalát; lelassítani az életét, elhallgattatni az állandó fecsegést és elfogadni az élet nem szép, nehéz oldalát IS. Egy betegség vagy önként vállalt korlátozás megnyithatja számára a kaput ahhoz a mély örömhöz, amire lelke mélyén vágyakozik.
 •  „felnőni” – bizakodni és reménykedni annak ellenére, hogy életében már megtapasztalta a fájdalmat és csalódást.

A Hetes szellemi gyümölcse a józanság: annak megértése és belátása, hogy nem lehet banális idealizmussal elfojtani, elkerülni a valóság kellemetlen aspektusait.

A kiegyensúlyozott Hetes

Kapcsolataiban könnyed, nyitott, nagylelkű, társaságkedvelő, gondoskodó és vidám. Új élményeket és kalandokat hoz barátai, társa életébe – de képes arra is, hogy örömet és reményt vigyen oda, ahol szomorúság van.

Erőssége a józan öröm, mely igazivá és méllyé válik, és nem vész el a felületes élvezetekben. Egy olyan öröm, ami képes az élet minden nehézségét és küzdelmét szem előtt tartva, mindennek ellenére is örülni. Ez a józanság tesz különbséget a felszínes optimizmus – és a mélyen gyökerező remény között.

Hetesnek lenni jó!

 • Optimista vagy: nem riadsz vissza a kockázattól és izgalmas kalandoktól; és nem törnek le a megpróbáltatások.
 • Sokoldalú vagy és széles érdeklődési körrel rendelkezel.
 • Szereted a kihívásokat, és kritikus helyzetekben gyorsan tudsz döntést hozni.
 • Nagylelkű vagy: azon igyekszel, hogy a világ jobb hely legyen.
 • Szabad, spontán, szókimondó, olykor megbotránkoztató vagy – ez is része a mókázásnak.
 • Szülőként lelkes és nagylelkű vagy; arra törekszel, hogy gyermeked élvezze az élet örömeit.

Tanácsok a mindennapokhoz – Heteseknek

Egészség

 • Vegyél fel egészséges étkezési és alvási szokásokat.
 • Mozogj, sportolj: járj úszni, vagy gyakorolj tai-chi-t.
 • Tarts ki a kialakított egészséges életviteled mellett. Végtére is minél tovább vagy fitt és egészséges, annál tovább élvezheted az életet.

Stressz

 • Ne akarj több dolgot csinálni, mint amennyi számodra emberileg lehetséges!
 • Figyelj oda arra, hogy stressz hatására ne kezdj el ész nélkül enni, inni vagy költekezni.
 • Ne bagatellizáld a gondjaidat, mondván, hogy „majd elmúlnak”. Szükség esetén fordulj szakemberhez.
 • Legyél hálás azért amid van, ne rágódj azon, ami szerinted hiányzik!
  Mantra: „Eleget szereztem – eleget hagytam. Nincs szükségem többre.”

Emberi kapcsolatok

 • A legtöbb Hetes észre sem veszi, hogy szinte kizárólag önmagával foglalkozik (egocentrikus). Fogadd nyitottan az ilyen típusú visszajelzéseket!
 • Törekedj arra, hogy elegendő időt / figyelmet szentelj családod tagjaira és barátaidra: kérdezd meg őket is arról, hogy velük mi történt, vagy ők mit szeretnének, és hallgasd figyelmesen a válaszukat.
 • Légy tapintatos és figyelmes. Próbáld meg a dolgokat a másik szemével is szemügyre venni; tudd, hogy minden kapcsolat „kétirányú utca”.
 • Párkapcsolataidban többnyire az együtt / külön töltött idő mennyisége jelenti az ütközőpontot. Igyekezz már kapcsolataid elején tisztázni, hogy melyikőtöknek mi az elképzelése / igénye ebben a kérdésben.
 • Szakíts időt a társaddal való meghitt együttlétre. Ez is épp olyan nagyszerű és élvezetes dolog, mint bármilyen egyéb élmény az életben.

Munkahely

 • Ne várd el másoktól, hogy felvegyék a te tempódat!
 • Koncentrálj arra, amit épp csinálsz – és ne azzal foglalkozz, hogy mi minden mást szeretnél csinálni ehelyett.
 • Tartsd eszedben, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét. Hetesként hajlamos vagy azt gondolni, hogy amit nem élvezel, azzal nem is érdemes foglalkozni.
 • Találd meg azt a hivatást, ahol megvalósíthatod az ötleteidet.

Tanácsok a mindennapokhoz – a Hetesek környezetének

 • Légy a barátja, szeresd őt – de ne korlátozd a szabadságában, és ne próbáld meg behálózni.
 • Állj szilárdan a saját lábadon, légy önálló. Nem szereti a rajta csüngő és követelőző embereket.
 • Fogadd el olyannak, amilyen; ne próbáld megváltoztatni.
 • Légy része a társaságának; beszélgess és nevess együtt vele.
 • Értékeld nagyszerű terveit, hallgasd meg történeteit.
 • Ha mondani vagy kérni akarsz valamit, légy egyenes és célratörő; fogalmazz röviden, ne kerülgesd a forró kását!
 • Ne diktálj neki, ne mondd meg, hogy mit és hogyan csináljon.

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

2 hozzászólás “Enneagram Hetes – ismerkedj meg a Kalandor típussal!”